Zadávanie zákaziek na uskutočnenie služieb

/Zadávanie zákaziek na uskutočnenie služieb

Zadávanie zákaziek na uskutočnenie služieb

OBEC    DUBOVICA

Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany

Zadávanie zákaziek na uskutočnenie služieb:

 

Personálne náklady pre projekt č. WTSL.02.02.00-84-252/10, s názvom „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013

  1. 1.    Zabezpečenie pozície koordinátora projektu
  2. 2.    “Zabezpečenie pozície administrátora projektu”
  3. 3.    Zabezpečenie pozície finančného manažéra projektu”

 

 

Obec Dubovica so sídlom Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle § 9 ods. 9 ZVO zadáva predmet zákazky:

  • zabezpečenie pozície koordinátora projektu č. WTSL.02.02.00-84-252/10, s názvom „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013, 
  • zabezpečenie pozície administrátora projektu č. WTSL.02.02.00-84-252/10, s názvom „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013, 
  • zabezpečenie pozície finančného manažéra projektu č. WTSL.02.02.00-84-252/10, s názvom „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. 

 

Kontaktné miesto pre získanie informácií:

OBEC DUBOVICA

Obecný úrad

Dubovica 190

082 71 Lipany

IČO: 00326992

DIČ: 2020711440

Bystrík HUDÁK, starosta obce

Tel. č.: 051/4572047

E-mail: ocudubovica@stonline.sk

Výzva na predkladanie ponúk koordinátor projektu stiahnuť  TU

Výzva na predkladanie ponúk administrátor projektu stiahnuť   TU

Výzva na predkladanie ponúk finančný manažér projektu stiahnuť  TU

Zverejnil: Bystrík Hudák dňa 08.07.2013

2018-08-06T21:51:19+02:00