Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

/Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 18zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  23.02.2018   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome.

2018-08-31T01:39:53+02:00