Verejná vyhláška – „Dubovica – výstavba VN,NN,TS“

/Verejná vyhláška – „Dubovica – výstavba VN,NN,TS“

Verejná vyhláška – „Dubovica – výstavba VN,NN,TS“

Verejná  vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania  a o nariadení ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976  pre stavbu     „Dubovica – výstavba VN, NN, TS“  

2018-08-31T01:39:53+02:00