Žiadosť o súčinnosť

/Žiadosť o súčinnosť

Žiadosť o súčinnosť

Štátna veterinárna a potravinová správa  SR upravuje Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia SR na rok 2016 schválený MPaRV SR podľa § 5 písm. a) a f) a § 46 zákona č. 39/2007 ………

2018-08-06T21:46:38+02:00