ZMLUVA – 2012

/ZMLUVA – 2012

ZMLUVA – 2012

ZMLUVY

Názov zmluvy: Zmluva o vykonaní Auditu

Uzavrel: INTERAUDIT UNIVERZAL, s.r.o, Sabinovská 3, Prešov IČO: 31711359 a             Obec Dubovica, Dubovica 190

Popis:
Audit ročnej účtovnej závierky za rok 2011. za vykonané služby  prináleží audítorovi honorár vo výške 850,00 €

Dátum uzavretia zmluvy:
15.02.2012

Dátum zverejnenia:
18.02.2012
Názov zmluvy: Zmluva o dielo

Uzavrel: STAV MAJO s.r.o., Lipany Železničná 11,   IČO: 36506541  a Obec Dubovica, Dubovica 190

Popis:
Zateplenie vonkajšieho plášťa budovy šatní a fasády na futbalovom ihrisku v obci  Dubovica. Celková cena diela 5992,00 €

Dátum uzavretia zmluvy: 
01.06.2012

Dátum zverejnenia:   
07.06.2012
Názov zmluvy: Dodatok k zmluve o dielo č. 1

Uzavrel: STAV MAJO s.r.o., Lipany Železničná 11, IČO: 36506541 a Obec Dubovica, Dubovica 190

Popis:
Zateplenie vonkajšieho plášťa budovy šatní a fasády na futbalovom ihrisku v obci Dubovica. zmena v čl. IV. – Cena za dielo  navýšenie  o 2619,93 €.

Dátum uzavretia zmluvy:
26.06.2012

Dátum zverejnenia:
02.07.2012
Názov zmluvy: Zmluva o finančnom dare

Uzavrel: Marius Pederse, a.s. Holého 35 Sabinov , IČO: 34115901  a Obec Dubovica, Dubovica 190

Popis:
Poskytnutie finančného daru   na VIII. ročník jurmaku   vo výške 100,00 €
Dátum uzavretia zmluvy:
29.06.2012

Dátum zverejnenia:
02.07.2012
Názov zmluvy: Nájomná zmluva

Uzavrel: M.J.Invest, s.r.o., Malý Šariš 11,  Prešov IČO: 44617291 a Obec Dubovica, Dubovica 190

Popis: 
Prenájom pozemkov na 99 rokov  nájomné 1 euro

Dátum uzavretia zmluvy:
3.8.2012

Dátum zverejnenia:
06.08.2012
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 27 R/2012
Uzavrel:  Obec Dubovica, Dubovica 190, a C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13. IČO: 31721079, 080 06 Ľubotice

Popis: 
Zhotovenie stavby „Dubovica – Chodník pre peších“
Dátum uzavretia zmluvy:
14.09.2012

Dátum zverejnenia:
17.09.2012
Názov zmluvy: Nájomná zmluva
Uzavrel: JUDr. Elsner  Jozef ? Hviezdoslavova 105, Lipany  a Obec Dubovica, Dubovica 190

Popis:
Prenájom nehnuteľnosti  – pozemok p.č. 700/56 na 99 rokov  nájomné 1 euro
Dátum uzavretia zmluvy: 15.08.2012

Dátum zverejnenia: 
20.08.2012
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Uzavrel:  Vlastníci pozemkov viď  kúpna zmluva a Obec Dubovica, Dubovica 190

Popis: 
Predaj nehnuteľnosti  – pozemky na stavbu chodník pre peších Dubovica Lipany za 1 euro

Dátum uzavretia zmluvy:
13.8.2012

Dátum zverejnenia:
20.08.2012
Názov zmluvy:  Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Uzavrel:  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Komenského 50, IČO: 36570460, Obec Dubovica, Dubovica 190

Popis:
dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
Dátum uzavretia zmluvy:
19.11.2012

Dátum zverejnenia:
22.11.2012
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Uzavrel: SLOVDACH s.r.o., Levočská 1, Stará Ľubovňa, IČO:  36465330  Obec Dubovica, Dubovica 190
Popis: Predĺženie lehoty na dokončenie diela  a zmena ceny stavebného diela
Dátum uzavretia zmluvy:  
12.12.2012

Dátum zverejnenia: 
19.12.2012
Názov zmluvy:
Uzavrel: Obec Dubovica, Dubovica 190

Popis:

Dátum uzavretia zmluvy:


Dátum zverejnenia:

[/fusion_builder_column]
2018-08-31T01:40:09+02:00