Daily Archives: 22. októbra 2019

Verjná vyhláška – Savebné povolenie

2019-10-22T13:49:05+00:00

Oznámenie podľa § 117  ods. 1 zákona  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení nes. predpisov prerokoval  žiadosť stavebníkov   a oznámenie zverejňuje na úradnej tabuli  dňa: 22.10.2019 Verjná vyhláška

Verjná vyhláška – Savebné povolenie2019-10-22T13:49:05+00:00