Verjná vyhláška – Savebné povolenie

/Verjná vyhláška – Savebné povolenie

Verjná vyhláška – Savebné povolenie

Oznámenie podľa § 117  ods. 1 zákona  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení nes. predpisov prerokoval  žiadosť stavebníkov   a oznámenie zverejňuje na úradnej tabuli  dňa: 22.10.2019

Verjná vyhláška

2019-10-22T13:49:05+02:00