Monthly Archives: apríl 2020

//apríl

Verjná vyhláška

2020-04-15T14:18:39+00:00

Verejná vyhláška  -Stavebné povolenie  novostavby  - rekreačná chata na parcele 845/30 k. u. Dubovica  Zverejnené: 15.4.2020

Verjná vyhláška2020-04-15T14:18:39+00:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2020-04-09T11:00:51+00:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 9.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  17.04.2020  o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2020-04-09T11:00:51+00:00