Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

/Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 9 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  17.04.2020  o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome.

Pozvánka

2020-04-09T11:00:51+02:00