Objednávky 2023

/Objednávky 2023

Objednávky 2023

 

Číslo objednávky: 3/2023
Popis:
Vyhotovenie GP na určenie vlastníckych vzťhov  k pozemku 642/8, k.u. Dubovica 
Cena: 375,00  €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
GEODUS s.r.o., Nám. slobody 79, 083 01 Sabinov 
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
11.1.2023
Dátum zverejnenia:
20.1.2023


Číslo objednávky:2 /2023
Popis:
Obedy pre zmestnancov
Cena:  4000,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
RE+MONT s.r.o, Torysa 360, 082 76 Torysa
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.1.2023
Dátum zverejnenia:
20.1.2023


Číslo objednávky: 1 /2023
Popis:
večera s výdajom
Cena:  187,20 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Reštauracia Lipa, Unisono, s.r.o., Nám. sv. Martina 1, Lipany, IČO: 36461202
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
02.01.2023
Dátum zverejnenia:
10.01.2023

2023-01-24T08:28:48+02:00