Verjná vyhláška

/Verjná vyhláška

Verjná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov V E R E J N Á V Y H L Á Š K A 

Zverejnené:  26.05.2023
2023-05-26T13:36:20+02:00