Monthly Archives: máj 2021

//máj

Materiál na prerokovanie OZ

2021-06-02T13:03:49+02:00

Zverejnenie materiálu, ktorý bude prerokovaný na 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva Záverečný účet k 31.12.2020 Zverejnené: 21.05.2021

Materiál na prerokovanie OZ2021-06-02T13:03:49+02:00