Marian

/Marian Mitera

About Marian Mitera

This author has not yet filled in any details.
So far Marian Mitera has created 183 blog entries.

Materiály na prerokovanie v OZ

2019-04-29T17:04:01+02:00

Na 19. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Dubovici  bude prerokovaný : Návrh záverečného účtu Obce Dubovica za rok 2018 Návrh VZN č. 1/2019 o poplatkoch za služby a práce vykonané Obcou Dubovica 

Materiály na prerokovanie v OZ2019-04-29T17:04:01+02:00

Najbližšie futbalové zápasy

2018-08-06T21:30:30+02:00

“A” –  mužstvo dospelých 06.05.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 16.30  hod. (čas odchodu o 15.00 hod.)   Chmiňanská Nová Ves  -   Dubovica  Dorast 04.05.2018 (Piatok) – Začiatok zápasu 17.00  hod. (čas odchodu 16.15   hod.)  Kamenica   -  Dubovica    Žiaci   06.05.2018 ( Nedeľa) Začiatok zápasu o 14.00  hod.  (čas odchodu 13.00  hod.)  *    Pečovská Nová Ves  -   Dubovica   

Najbližšie futbalové zápasy2018-08-06T21:30:30+02:00

Najbližšie futbalové zápasy

2018-08-06T21:30:37+02:00

“A” –  mužstvo dospelých 29.04.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 16.00  hod. (čas odchodu o  hod.) Dubovica    -     Pečovská Nová Ves  Dorast 28.4.2018 (Sobota) – Začiatok zápasu 15.00  hod. (čas odchodu 00   hod.)  Dubovica   -    Široké Žiaci   29.04.2018 ( Nedeľa) Začiatok zápasu o 13.00  hod.  (čas odchodu 00  hod.)  *  Dubovica   -  Jakubovany 

Najbližšie futbalové zápasy2018-08-06T21:30:37+02:00

Verejná vyhláška – „Zrubová chata“

2018-08-31T01:39:52+02:00

Verejná  vyhláška Obec Dubovica  podľa § 117 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  pre stavbu     "Zrubová chata- Dubovica "   vydalo stavebné povolenie Verejná  vyhláška

Verejná vyhláška – „Zrubová chata“2018-08-31T01:39:52+02:00

Najbližšie futbalové zápasy

2018-08-06T21:30:51+02:00

“A” –  mužstvo dospelých 22.04.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 16.00  hod. (čas odchodu o 14.45 hod.) Torysa - Dubovica   Dorast 22.4.2018 (Nedeľa) – Začiatok zápasu 13.00  hod. (čas odchodu 12.00   hod.) Torysa - Dubovica    Žiaci   21.04.2018 ( Sobota) Začiatok zápasu o 15.00  hod.  (čas odchodu 14.00  hod.)  * Rožkovany - Dubovica 

Najbližšie futbalové zápasy2018-08-06T21:30:51+02:00

Najbližšie futbalové zápasy

2018-08-06T21:30:57+02:00

“A” –  mužstvo dospelých 15.04.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 15.30  hod. (čas odchodu o 00 hod.) Dubovica - Uzovský Šalgov   Dorast 14.4.2018 (Sobota) – Začiatok zápasu 15.00  hod. (čas odchodu    hod.) Dubovica  - Uzovce  Žiaci   15.04.2018 ( Nedeľa) Začiatok zápasu o 12.30  hod.  (čas odchodu 00  hod.)  Dubovica - Šarišské Sokolovce - Uzovce

Najbližšie futbalové zápasy2018-08-06T21:30:57+02:00

Najbližšie futbalové zápasy

2018-08-06T21:31:04+02:00

“A” –  mužstvo dospelých 08.04.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 10.30  hod. (čas odchodu o  9.00 hod.) Chmiňany  - Dubovica   Dorast -  voľno  (Sobota) – Začiatok zápasu 13.30  hod. (čas odchodu    hod.) Dubovica   Žiaci   07.04.2018 ( Sobota) Začiatok zápasu o 15.00  hod.  (čas odchodu 14.00  hod.) Brezovička - Dubovica 

Najbližšie futbalové zápasy2018-08-06T21:31:04+02:00

Verejná vyhláška – „Novostavba – Zrubová chata“

2018-08-31T01:39:52+02:00

Verejná  vyhláška Oznámenie o začatí územného konania  a stavebného konania  o nariadení ústneho pojednávania podľa § 39 a  ods. 4 zákona č. 50/1976  pre stavbu     "Novostavba  - Zrubová   chata"   Verejná  vyhláška

Verejná vyhláška – „Novostavba – Zrubová chata“2018-08-31T01:39:52+02:00

Oznam – prerokovanie návrhu ÚPN -PSK

2018-08-06T21:31:18+02:00

PSK, ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. .2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z.n.p. a v súlade s § 18 a § 22  stavebného zákona upovedomuje dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy,  právnické a fyzické osoby  a verejnosť   o prerokovaní Návrhu územného plánu PSK  - viac informácií...... [...]

Oznam – prerokovanie návrhu ÚPN -PSK2018-08-06T21:31:18+02:00