Verejná vyhláška – „Zrubová chata“

/Verejná vyhláška – „Zrubová chata“

Verejná vyhláška – „Zrubová chata“

Verejná  vyhláška

Obec Dubovica  podľa § 117 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  pre stavbu     „Zrubová chata- Dubovica “   vydalo stavebné povolenie

2018-08-31T01:39:52+02:00