Najbližšie futbalové zápasy

/Najbližšie futbalové zápasy

Najbližšie futbalové zápasy

“A” –  mužstvo dospelých

08.04.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 10.30  hod.
(čas odchodu o  9.00 hod.)

  • Chmiňany  – Dubovica  

Dorast –  voľno

 (Sobota) – Začiatok zápasu 13.30  hod. (čas odchodu    hod.)

Dubovica  

Žiaci  

07.04.2018 ( Sobota) Začiatok zápasu o 15.00  hod.  (čas odchodu 14.00  hod.)

Brezovička – Dubovica 

2018-08-06T21:31:04+02:00