Verejné vyhlášky

/Verejné vyhlášky

Pozemkové úpravy – Kamenica

2020-03-03T08:14:36+02:00

OÚ Prešov , PaLO ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb o pozemkových úpravách, usporiadaní pozmkoého vlastníctva, pozemkových úpravách nariaďuje podľa § 7 ods. 2 zákona konanie o začatí pozemkových úprav  k.u. Kamenica Nariadenie konania  o začatí pozemkových úprav  Zverejnené: 3.3.2020

Pozemkové úpravy – Kamenica2020-03-03T08:14:36+02:00

Verjná vyhláška

2020-01-27T15:59:17+02:00

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na stavbu "Obec Dubovica - vodovod, Rozšírenie vodovodu v obci a pre rekreačnú oblasť" Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, podľa § 73 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch [...]

Verjná vyhláška2020-01-27T15:59:17+02:00

Verjná vyhláška – oznámenie

2019-12-02T15:18:25+02:00

OZNAM pre vlstníkov poľovných pozemkov  Poľovnícke združenie Kamenná so sídlom v Červenici oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov, že bude vyplácať nájomné za užívanie poľovných pozemkov  …..verejná vyhláška 

Verjná vyhláška – oznámenie2019-12-02T15:18:25+02:00

Verjná vyhláška – oznámenie o začatí konania

2019-11-15T16:22:03+02:00

Oznámenie podľa § 61 ods. 4  zákona  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení nes. predpisov   má charakter verejnej vyhlášky oznámenie zverejňuje na úradnej tabuli  dňa: 15.11.2019 Verjná vyhláška

Verjná vyhláška – oznámenie o začatí konania2019-11-15T16:22:03+02:00

Verjná vyhláška – Územné rozhodnutie

2019-10-25T13:44:25+02:00

Oznámenie podľa § 42 ods. 2 zákona  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení nes. predpisov  rozhodnutie má charakter verejnej vyhlášky  oznámenie zverejňuje na úradnej tabuli  dňa: 24.10.2019 Verjná vyhláška

Verjná vyhláška – Územné rozhodnutie2019-10-25T13:44:25+02:00

Verjná vyhláška – Savebné povolenie

2019-10-22T13:49:05+02:00

Oznámenie podľa § 117  ods. 1 zákona  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení nes. predpisov prerokoval  žiadosť stavebníkov   a oznámenie zverejňuje na úradnej tabuli  dňa: 22.10.2019 Verjná vyhláška

Verjná vyhláška – Savebné povolenie2019-10-22T13:49:05+02:00

VV – začtie územného konania

2019-07-25T14:07:51+02:00

Verejná  vyhláška    Oznámenie podľa § 36  ods. 4 zákona  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  - návrh na umiestnenie stavby "Obec Dubovica- vodovod,  Rozšírenie vodovud v obci pre rekreačnú oblasť"  Verjná vyhláška  Nákres 

VV – začtie územného konania2019-07-25T14:07:51+02:00