Verejné vyhlášky

/Verejné vyhlášky

Verjná vyhláška

2020-10-20T16:16:38+02:00

ODS  - Lipany, ul Za traťou - Vodovodná  šachta  Podľa § 26 odst. 2 správneho poriadku toto ohlásenie drobnej stavby má charakter verejnej  vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní Zverejnené: 20.10.2020

Verjná vyhláška2020-10-20T16:16:38+02:00

Verjná vyhláška

2020-10-20T10:36:50+02:00

Verejná vyhláška -  oznámenie o začatí zlúčeného a územného  stavebného konania  k stavbe rodinného domu p.č. KN-C 645/18 k.u. Dubovica  Zverejnené: 20.10.2020

Verjná vyhláška2020-10-20T10:36:50+02:00

Verjná vyhláška

2020-06-02T16:13:51+02:00

Rozhodnutie vo veci vydania stavebného povolenia va vodnú stavbu - Obec Dubovica - vodovod , Rozšírenie vodovodu v obci a pre rekreačnú oblasť Toto oznámenie má charakter  verejnej vyhlášky, podľa § 26  zákona č. 71/1967 správneho poriadku a  musí byť vyvesené 15  dní Rozhodnutie verejná vyhláška   Doložka  Zverejnené:  02.06.2020

Verjná vyhláška2020-06-02T16:13:51+02:00

Verjná vyhláška

2020-04-21T14:01:24+02:00

Rozhodnutie vo veci vydania stavebného povolenia va vodnú stavbu - Obec Dubovica - vodovod , Rozšírenie vodovodu v obci a pre rekreačnú oblasť Toto oznámenie má charakter  verejnej vyhlášky, podľa § 26  zákona č. 71/1967 správneho poriadku a  musí byť vyvesené 15  dní na úradnej tabuli Obce Dubovica a správneho orgánu. Rozhodnutie verejná vyhláška   [...]

Verjná vyhláška2020-04-21T14:01:24+02:00

Verjná vyhláška

2020-03-11T17:06:00+02:00

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného  konania a  o nariadení ústneho pojednávania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a  stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov na stavbu "Novostavba rekreačnej chaty " p.č. 845/24. Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Z.z. [...]

Verjná vyhláška2020-03-11T17:06:00+02:00