Verejné vyhlášky

/Verejné vyhlášky

Verjná vyhláška

2024-05-13T14:23:31+02:00

S T A V E B N É P O V O L E N I E   V E R E J N Á      V Y H L Á Š K A  žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rekreačná chata“ Zverejnené:  13.5.2024

Verjná vyhláška2024-05-13T14:23:31+02:00

VV – začtie kolaudačného konania

2023-12-18T17:01:57+02:00

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania návrh na kolaudáciu časti stavby „Novostavba drevenice, Dubovica“, SO 01 Vlastný objekt – drevenica D1 VEREJNÁ VYHLÁŠKA Zverejnené:18.12.2023

VV – začtie kolaudačného konania2023-12-18T17:01:57+02:00

Verjná vyhláška

2023-05-26T13:36:20+02:00

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov V E R E J N Á V Y H L Á Š K A  Zverejnené:  26.05.2023

Verjná vyhláška2023-05-26T13:36:20+02:00

Verjná vyhláška

2023-02-28T18:45:18+02:00

O z n á m e n i e o začatí konania o predĺžení termínu ukončenia výstavby a o upustení od ústneho pojednávania - „Obec Dubovica – vodovod, Rozšírenie vodovodu v obci a pre rekreačnú oblasť“ - predĺženie termínu ukončenia výstavby - verejná vyhláška Zverejnené:  28.02.2023

Verjná vyhláška2023-02-28T18:45:18+02:00