Nezaradené

/Nezaradené

Objednávky 2021

2021-05-05T11:07:40+02:00

  Číslo objednávky:  /2021Popis:Cena:  €Identifikačné údaje dodávateľ: Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992Dátum vyhotovenia objednávky: Dátum zverejnenia: Číslo objednávky:  019210323923/2021Popis: šmýkľavka pre deti s dodaním Cena: 92,98  €Identifikačné údaje dodávateľ: TPD, František Majtán- Euronics TPD, Farského 26, Bratislava , IČO: 11790547Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992Dátum vyhotovenia objednávky: 05.05.2021Dátum zverejnenia: 05.05.2021 [...]

Objednávky 20212021-05-05T11:07:40+02:00

Zmluvy za rok 2021

2021-03-09T14:13:17+02:00

Názov zmluvy :  Uzavrel:a Obec Dubovica Popis:  Dátum uzavretia:  Dátum zverejnenia:  Názov zmluvy :  Uzavrel:a Obec Dubovica Popis:  Dátum uzavretia:  Dátum zverejnenia:  Názov zmluvy :  Dodatok č. 4  Uzavrel:  MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava IČO: 42181810 vz. SIEA, Bajkalská 27, Bratislava,00002801 a Obec Dubovica Popis: Zmena hodnot merateľných ukazovateľov  Dátum uzavretia: 3.3.2021 [...]

Zmluvy za rok 20212021-03-09T14:13:17+02:00

Výmena kúrenia Základná škola Dubovica

2020-07-01T14:41:04+02:00

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Obec Dubovica, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní vyzýva potenciálnych záujemcov / [...]

Výmena kúrenia Základná škola Dubovica2020-07-01T14:41:04+02:00

Výmena kúrenia Základná škola Dubovica

2020-06-26T07:18:27+02:00

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Obec Dubovica, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní vyzýva potenciálnych záujemcov / [...]

Výmena kúrenia Základná škola Dubovica2020-06-26T07:18:27+02:00

Faktúry 2020

2021-01-30T08:30:56+02:00

Január           -    Zoznam TU Február         -    Zoznam TU Marec             -   Zoznam TU Apríl               -    Zoznam TU      Máj                  -   Zoznam TU Jún                  -   Zoznam TU  Júl                   -   Zoznam TU August            -   Zoznam TU September     -   Zoznam TU Október           -   Zoznam TU November      -   Zoznam TU December      -    Zoznam TU

Faktúry 20202021-01-30T08:30:56+02:00

Zmluvy 2020

2020-12-30T13:13:36+02:00

Názov zmluvy : Dodatok č. 1 k  Zmluve o nájme nebyt. priestorovUzavrel:Peter Roba, Dubovica 237, IČO 17152542 a Obec Dubovica Popis: Predĺženie doby nájmu do rekonštrukcie Dátum uzavretia: 30.12.2020         Dátum zverejnenia: 30.12.2020 Názov zmluvy : Dodatok č. 1 Zmluve o správe majetku Uzavrel: Základná škola, Dubovica 190, IČO: 42029511 a Obec Dubovica Popis: Výmena  [...]

Zmluvy 20202020-12-30T13:13:36+02:00

Objednávky 2020

2020-12-17T15:30:59+02:00

  Číslo objednávky: 54/2020 Popis: súbor dokumentácie  a poradenskú činnosť a to VZNč. 4/2020, čestné prehlášenie o kompostovaní a inf. o komp. pre obyvateľov  Cena: 30,00 € Identifikačné údaje dodávateľ: RNDr.Radomír Babiak PhD, Štúrová 230/117, Spišská Stará Ves, IČO: 48139572  IČO: 14274086 Podpísal/Funkcia:Ladislav Timčo - starostom obce, IČO 326992 Dátum vyhotovenia objednávky: 6.12.2020 Dátum [...]

Objednávky 20202020-12-17T15:30:59+02:00

Výstavba detského ihriska

2019-08-30T13:45:31+02:00

OBEC    DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zadáva  V Ý Z V U na predkladanie ponúk zákazky „Výstavba detského ihrisko Dubovica " Kontaktné miesto pre získanie informácií: OBEC DUBOVICA [...]

Výstavba detského ihriska2019-08-30T13:45:31+02:00