Nezaradené

/Nezaradené

Výmena kúrenia Základná škola Dubovica

2020-07-01T14:41:04+02:00

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Obec Dubovica, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní vyzýva potenciálnych záujemcov / [...]

Výmena kúrenia Základná škola Dubovica2020-07-01T14:41:04+02:00

Výmena kúrenia Základná škola Dubovica

2020-06-26T07:18:27+02:00

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Obec Dubovica, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní vyzýva potenciálnych záujemcov / [...]

Výmena kúrenia Základná škola Dubovica2020-06-26T07:18:27+02:00

Faktúry 2020

2021-01-30T08:30:56+02:00

Január           -    Zoznam TU Február         -    Zoznam TU Marec             -   Zoznam TU Apríl               -    Zoznam TU      Máj                  -   Zoznam TU Jún                  -   Zoznam TU  Júl                   -   Zoznam TU August            -   Zoznam TU September     -   Zoznam TU Október           -   Zoznam TU November      -   Zoznam TU December      -    Zoznam TU

Faktúry 20202021-01-30T08:30:56+02:00

Zmluvy 2020

2020-12-30T13:13:36+02:00

Názov zmluvy : Dodatok č. 1 k  Zmluve o nájme nebyt. priestorovUzavrel:Peter Roba, Dubovica 237, IČO 17152542 a Obec Dubovica Popis: Predĺženie doby nájmu do rekonštrukcie Dátum uzavretia: 30.12.2020         Dátum zverejnenia: 30.12.2020 Názov zmluvy : Dodatok č. 1 Zmluve o správe majetku Uzavrel: Základná škola, Dubovica 190, IČO: 42029511 a Obec Dubovica Popis: Výmena  [...]

Zmluvy 20202020-12-30T13:13:36+02:00

Objednávky 2020

2023-07-17T12:03:51+02:00

  Číslo objednávky: 54/2020 Popis: súbor dokumentácie  a poradenskú činnosť a to VZNč. 4/2020, čestné prehlášenie o kompostovaní a inf. o komp. pre obyvateľov  Cena: 30,00 € Identifikačné údaje dodávateľ: RNDr.Radomír Babiak PhD, Štúrová 230/117, Spišská Stará Ves, IČO: 48139572  IČO: 14274086 Podpísal/Funkcia:Ladislav Timčo - starostom obce, IČO 326992 Dátum vyhotovenia objednávky: 6.12.2020 Dátum [...]

Objednávky 20202023-07-17T12:03:51+02:00

Výstavba detského ihriska

2019-08-30T13:45:31+02:00

OBEC    DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zadáva  V Ý Z V U na predkladanie ponúk zákazky „Výstavba detského ihrisko Dubovica " Kontaktné miesto pre získanie informácií: OBEC DUBOVICA [...]

Výstavba detského ihriska2019-08-30T13:45:31+02:00

Územný plán obce

2023-07-11T14:35:13+02:00

Dodatok č. 1 k UPN Legenda, zoznam VPS Náložka č.1 Širšie vzťahy Náložka č.2 Kompl.urb.návrh riešeného územia Náložka č.3 Kompl.urb.návrh zastavaného územia Náložka č.3a Kompl.urb.návrh zast. územia-rekr.oblasť Náložka č.4 Návrh dopravy Náložka č.4a Návrh dopravy-rekreačná oblasť Náložka č.5 Návrh vodného hospodárstva Náložka č.5a,6a Návrh vodn. hosp. a energetiky - rekreačná o Náložka č.6 Návrh [...]

Územný plán obce2023-07-11T14:35:13+02:00

Faktúry 2019

2020-02-14T09:59:23+02:00

Január           -    Zoznam TU Február         -    Zoznam TU Marec             -   Zoznam TU  Apríl               -    Zoznam TU       Máj                 -   Zoznam  TU Jún                  -   Zoznam TU Júl                   -   Zoznam TU August            -   Zoznam TU September     -   Zoznam TU Október           -   Zoznam TU November      -   Zoznam TU December      -     Zoznam TU

Faktúry 20192020-02-14T09:59:23+02:00

Voľby do Europského parlamentu 2019

2019-05-27T08:00:56+02:00

Rozhodnutie  z 1. februára 2019  o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu Podľa čl. 89 ods. 2písm.f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov v y h l a s u j e m   voľby doEurópskeho [...]

Voľby do Europského parlamentu 20192019-05-27T08:00:56+02:00