Zmluvy za rok 2023

/Zmluvy za rok 2023

Zmluvy za rok 2023

Názov zmluvy : Uzavrel:   a Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia: Dátum zverejnenia:

Názov zmluvy : Dodatok č. 1 k Zmluve  o nakladaní s KO Uzavrel: Marius Pedersen, a.s., Opatovksá 1735 Trenčín, IČO: 34115901   a Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia:26.01.2023 Dátum zverejnenia: 26.01.2023


Názov zmluvy : Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej  sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi  soc. služby Uzavrel: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, Košice, IČO: 35514027   a Obec Dubovica Popis: Finančný príspevok  na prevádzku poskytovateľovi sociálnej služby    Dátum uzavretia: 12.01.2023 Dátum zverejnenia: 17.1.2023


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 Uzavrel: Stolnotenisový klub Dubovica, Dubovica 38, IČO: 53046145 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 12.1.2023 Dátum zverejnenia: 12.1.2023


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023   Uzavrel: Dubovičan, o.z., Dubovica 179, IČO: 50256947 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 12.1.2023 Dátum zverejnenia: 12.1.2023


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie 2023 Uzavrel: Futbalový klub Dubovica , Dubovica 340, IČO: 17147620  a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 12.1.12.2023 Dátum zverejnenia: 12.1.2023


Názov zmluvy :  Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb  Uzavrel: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469  a Obec Dubovica Popis:  zákupenie zariadenia  Motorola   Dátum uzavretia: 11.1.2023 Dátum zverejnenia: 11.1.2023

2023-01-26T15:22:59+02:00