Objednávky 2023

/Objednávky 2023

Objednávky 2023

 

Číslo objednávky: /2023
Popis:
Cena:  €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
.2023
Dátum zverejnenia:
.2023

Číslo objednávky: /2023
Popis:
Cena:  €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
.2023
Dátum zverejnenia:
.2023


Číslo objednávky: 147654342 /2023
Popis: fuxtex – nájazdy
Cena: 116,52 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Mall SK, s.r.o. Slovakia, IČO: 35950226 Galvaniho 6, Bratislava 
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
29.05.2023
Dátum zverejnenia:
  30.5.2023


Číslo objednávky: 13/2023
Popis:
Knihy  – pre prvákov v šk.2023/2024
Cena: 105,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Vítezoslav Fischer Život a Zdravie, Kokošovce 65, IČO: 33950342
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.5.2023
Dátum zverejnenia:
10.5.2023


Číslo objednávky: 12/2023
Popis:
Krovinorez Husqrna 553 RS
Cena:  775,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
Rudolf Taiš, predaj a servis motorových píl, Vyšná Šebastová 308,Prešov, IČO: 14361167 
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  2.5.2023
Dátum zverejnenia:
10.5.2023


Číslo objednávky: OP2302175/2023
Popis:
smetné nádoby 120 l 53 ks
Cena: 1433,88 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
MEVA – SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, IČO: 31681051
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
19.04.2023
Dátum zverejnenia:
  21.04.2023


Číslo objednávky: e mail NS22246/2023
Popis:
termonádoba 35 l
Cena: 89,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: e
xpondo GmbH, Kopenickej Strasse 54 Berlín 
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.4 .2023
Dátum zverejnenia:
14.4.2023


Číslo objednávky: 11/2023
Popis:
posypová soľ
Cena:  373,58 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
STAV – MAJOm s.r.o., Železničná 11, Lipany , IČO: 36506541
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.4.2023
Dátum zverejnenia:
13.3.2023


Číslo objednávky: 10 /2023
Popis:
elektormontažné práce pri oprave VO v obci 
Cena:  580,00€
Identifikačné údaje dodávateľ:
ELEKTRO Lipany s.r.o, Nám. sv. Martina 89, Lipany, IČO: 54859484
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.4 .2023
Dátum zverejnenia:
13.4.2023


Číslo objednávky: 9/2023
Popis: 
úprava parkoviska pri cintoríne výkop a uloženie betonévých skruží, obsyp  a rozhŕňanie kameniva, výkop ryhy pare uloženie kábla a úprava plochy pod  VOK a celková úprava plochy 
Cena:  988,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Jiří Procházka, Dubovica 45, 082 71 Lipany, IČO: 48168416
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  1.3.2023
Dátum zverejnenia:
10.3.2023


Číslo objednávky: 8/2023
Popis:
Projektová dokumentácia na Preložka NN stĺpa – Dubovica
Cena:  300,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
MJ Projekt s.r.o., Štúrová 422/11, Šarišské Michaľany 
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  23.2.2023
Dátum zverejnenia:
2.3.2023


Číslo objednávky: 7/2023
Popis:
skruže studňové 8 ks 
Cena:  455,04 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Prefa Orlov, s.r.o., Orlov 346, IČO: 36809209
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  23.2.2023
Dátum zverejnenia:
1.3.2023


Číslo objednávky: e mail/2023
Popis:
bowlingová kolka 3 ks 
Cena:  78,00  €
Identifikačné údaje dodávateľ:
BESKO, spol. s r.o., Narcisová 9, Košice, IČO: 36583707
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
8.2.2023
Dátum zverejnenia:
10.2.2023


Číslo objednávky: 6/2023
Popis:
komplexné služby v oblasti prípravy a vypracovania žiadosti o NFP pre projekt „BV 2 Rozšírenie vodovodnej siete do rereačnej oblasti obce Dubovica „
Cena:  780,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
ULTIMA RATIO, s.r.o., Uli. 1. mája 709, Liptovksý Mikuláš
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.2.2023
Dátum zverejnenia:
7.2.2023


Číslo objednávky: 5/2023
Popis:
dopravné značky 3 ks 
Cena: 138,95 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
Ing. Pavel Čermák, Na Trati 189/33, Olomoc, IČO: 71803947
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.1.2023
Dátum zverejnenia:
  1.2.2023


Číslo objednávky: 4/2023
Popis:
náhradné diely na traktor
Cena: 629,29 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
Slavko JURKO, JS Agrotechnika, 082 21, Medzany 156
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.1.2023
Dátum zverejnenia:
20.1.2023


Číslo objednávky: 3/2023
Popis:
Vyhotovenie GP na určenie vlastníckych vzťhov  k pozemku 642/8, k.u. Dubovica 
Cena: 375,00  €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
GEODUS s.r.o., Nám. slobody 79, 083 01 Sabinov 
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
11.1.2023
Dátum zverejnenia:
20.1.2023


Číslo objednávky:2 /2023
Popis:
Obedy pre zmestnancov
Cena:  4000,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
RE+MONT s.r.o, Torysa 360, 082 76 Torysa
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.1.2023
Dátum zverejnenia:
20.1.2023


Číslo objednávky: 1 /2023
Popis:
večera s výdajom
Cena:  187,20 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Reštauracia Lipa, Unisono, s.r.o., Nám. sv. Martina 1, Lipany, IČO: 36461202
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
02.01.2023
Dátum zverejnenia:
10.01.2023

2023-05-30T11:06:21+02:00