Faktúry 2011

/Faktúry 2011

Faktúry 2011

Číslo

Dodávateľ

Predmet

Dátum
zaplatenia

Suma

Spôsob úhrady

07-2011 Orange a.s. Splátka za mobilný telefón 10.01.2011 40,90€ prevodom
08-2011 SPP Splátka za plyn
10.01.2011 264,00€ prevodom
09-2011 Slovak Telekom a.s. Splátka za pevnú linku 10.01.2011 60,99€ prevodom
10-2011 PP spol. s r. o.
Preddavok na Finančného spravodajcu
14.01.2011 21,00€ prevodom
11-2011 Stavomontáže Elektroinštaláčne práce 14.01.2011 600,00€ prevodom
12-2011 VSE
Nedoplatok za elektriku
26.01.2011
1225,73€ prevodom
13-2011 INPROST spol. s.r.o. Tlačivá – Daň z nehnuteľnosti 14.01.2011 12,80€ prevodom
14-2011 Poradca s.r.o.
Záloha za „PORADCA 2011“
20.01.2011 24,30€ prevodom
15-2011 Róbert VALUCH Drevo + poťahy 20.01.2011 63,50€ prevodom
16-2011 INPROST spol. s.r.o.
Obecné noviny 2011
20.01.2011 93,60€ prevodom
17-2011 VSS, a.s. Vodné a stočné KD 20.01.2011 317,12€ prevodom
18-2011 LIM PO, s r.o.
Pamätné listy
20.01.2011 44,00€ prevodom
19-2011 PP spol. s r. o. Finančný spravodajca – Doplatok 2011 20.01.2011 1,23€ prevodom
20-2011 PETIT PRESS, a.s.
Prešovský korzár
20.01.2011 180,56€ prevodom
21-2011 Alianz Splátka poistného 20.01.2011 125,21€ prevodom
22-2011 O.S.V.O. comp a.s.
Svietidlá
27.01.2011 227,70€ prevodom
23-2011 ARR – PSK Služby 27.01.2011 475,21€ prevodom
24-2011 Alianz
Poistné za Zetor
27.01.2011 66,81€ prevodom
25-2011 SODEXO PASS, s.r.o. Stravné lístky I.Q 28.01.2011 956,73€ prevodom
26-2011 SLOVDACH, s.r.o.
Stavebnémé práce
28.01.2011 2729,19€ prevodom
27-2011 ZŠ – Dubovica Odber plynu 18.02.2011 581,54€ prevodom
28-2011 Slovak telekom, a.s.
Splátka za mobilný telefón – T-Mobile
28.01.2011 57,77€ prevodom
29-2011 Mesto Lipany Vyúčtovanie spoločných úradov za 2010 neuvedené -721,53€ prevodom
30-2011 SPP
Splátka za plyn
21.02.2011 256,00€ prevodom
31-2011 TelcoB Kancelárske potreby 18.02.2011 111,30€ prevodom
32-2011 Správa a údržba ciest
Zimná údržba ciest
18.02.2011 141,16€ prevodom
33-2011 Orange a.s. Splátka za mobilný telefón 11.02.2011 47,49€ prevodom
34-2011 STAV-MAJO s.r.o
Stavebný materiál
18.02.2011 204,83€ prevodom
35-2011 Marius Petersen Preprava a zneškodnenie odpadu 18.02.2011 120,43€ prevodom
36-2011 MŠ + ŠJ
Stravné
10.02.2011 91,77€ prevodom
37-2011 Stanislav BUJŇÁK Montážne práce 18.02.2011 534,00€ prevodom
38-2011 Slovak telekom, a.s. Splátka za pevnú linku
18.02.2011 73,18€ prevodom
39-2011 SEAK Orava MRU 18.02.2011 72,00€ prevodom
40-2011 Obec Petrovany
Spracovanie miezd
18.02.2011 255,30€ prevodom
41-2011 Marius Pedersen Preprava a zneškodnenie odpadu 18.02.2011 1264,03€ prevodom
42-2011 Karol Pružinský
Montážne práce
18.02.2011 285,60€ prevodom
43-2011 ARTUM Spracovanie projektu 18.02.2011 1356,00€ prevodom
44-2011 VSE Splátka za elektriku 08.02.2011 2730,00€ prevodom
45-2011 Jaroslav Hrebík Servisné práce 09.03.2011 486,72€ prevodom
46-2011 Alianz Povinné zmluvné poistenie 09.03.2011 262,78€ prevodom
47-2011 Robert VALUCH Stolnotenisový klub 01.03.2011 122,50€ hotovosť
48-2011 FUNKSTAR s.r.o.
Stolnotenisový klub 02.03.2011 51,94€ hotovosť
49-2011 STAV-MAJO s.r.o. Stavebný materiál 09.03.2011 294,39€ prevodom
50-2011 SPP
Splátka za plyn 09.03.2011 241,00€ prevodom
51-2011 Marius Petersen Marius Petersen 09.03.2011 120,43€ prevodom
52-2011 Mesto Lipany
Záloha za spoločný úrad 09.03.2011 2208,25€ prevodom
53-2011 Slovak Telekom, a.s. Splátka za mobilný telefón – T-Mobile 09.03.2011 41,83€ prevodom
54-2011 Orange a.s.
Splátka za mobilný telefón 09.03.2011 41,52€ prevodom
55-2011 Slovak Telekom, a.s. Splátka za pevnú linku 09.03.2011 53,47€ prevodom
56-2011 SOZA
Ver. použ. hud. diel 09.03.2011 20,40€ prevodom
57-2011 OVITEX s.r.o. Obrusy 09.03.2011 316,80€ prevodom
58-2011 Kooperativa
Poistka 09.03.2011 179,25€ prevodom
59-2011 MŠ Dubovica Stravné 09.03.2011 68,47€ prevodom
60-2011 4ARCH STUDIO
Projektová dokumentácia MŠ 11.03.2011 6000,00€ prevodom
61-2011 IFOsoft Update programového vybavenia
24.03.2011 166,56€ prevodom
62-2011 Marius Petersen
Preprava a zneškodnenie odpadu 24.03.2011 636,80€ prevodom
63-2011 Towercom, a.s. Vysielanie TV Markíza 24.03.2011 856,88€ prevodom
64-2011 Marius Petersen Preprava a zneškodnenie odpadu 24.03.2011 636,80€ prevodom
65-2011 MXM spol. sr.o. Ubytovanie – Wisniew
06.04.2011 53,76€ prevodom
66-2011 Premar, s.r.o.
Akumulátor 12V/185
24.03.2011 274,61€ prevodom
71-2011 ZOHT Koordinácia aktivít ZMOS 06.04.2011 99,20€ prevodom
72-2011 ZOHT Členský príspevok 2011 06.04.2011 1503,00€ prevodom
73-2011 Mesto Lipany Podiel za ceny učiteľom 06.04.2011 18,80€ prevodom
74-2011 STAV – MAJO s.r.o
Cement 06.04.2011 204,83€ prevodom
75-2011 SPP Splátka za plyn 06.04.2011 132,00€ prevodom
76-2011 SODEXO PASS SR, s.r.o
Stravné lístky II.Q
06.04.2011 794,50€ prevodom
77-2011 Orange a.s. Splátka za mobilný telefón 06.04.2011 41,00€ prevodom
78-2011 Slovak telekom, a.s.
Splátka za pevnú linku
11.04.2011 49,84€ prevodom
79-2011 Marius Petersen Preprava a zneškodnenie odpadu 11.04.2011 258,58€ prevodom
80-2011 MŠ Dubovica
Stravné
11.04.2011 65,90€ prevodom
81-2011 Hotel KOLCIJA Poskytnutý obed 12.04.2011 56,64€ hotovosť
82-2011 Znak s.r.o
Retardér
15.04.2011 84,00€ hotovosť
83-2011 Marius Petersen Preprava a zneškodnenie odpadu 28.04.2011 387,86€ prevodom
84-2011 V. Gladiš – GLOBUS
Kancelárske potreby
28.04.2011 179,47€ prevodom
85-2011 Domáce potreby, s.r.o MOS – Náradie 28.04.2011 65,86€ prevodom
86-2011 Mesto Lipany
Záloha za spoločný úrad
18.05.2011 2 244,25€ prevodom
88-2011 VSE
Splátky za elektriku
09.05.2011 2 730,00€ prevodom
94-2011 Marius Petersen
Preprava a zneškodnenie odpadu
18.05.2011 1 273,61€ prevodom
102-2011 SPP
Plyn KD – vyučtovanie
31.05.2011 2 391,69€ prevodom
105-2011 Mevako, spol s.r.o
Smetné nádoby 31.05.2011 1 014,00€ prevodom
126-2011 SP Trade

25.07.2011 2 184,13€ prevodom
135-2011 Marius Petersen
Preprava a zneškodnenie odpadu 04.07.2011 1 273,61€ prevodom
141-2011 Mesto Lipany
04.08.2011 2 244,25€ prevodom
142-2011 Porfin – Andraščík
Záloha 26.07.2011 11 000,00€ prevodom
146-2011 VSE
Splátky za elektriku
08.08.2011 2 730,00€ prevodom
170-2011 Miroslav Žvanda
Nábytok OcÚ
31.08.2011 1 344,00€ hotovosť
171-2011 Marius Pedersen
Preprava a zneškodnenie odpadu
08.09.2011 1 273,61€ prevodom
176-2011 Ing. Karol Fábry
Verejné obstar. „Revitalizácia …“
————- 1 960,00€ prevodom
177-2011 ARPROG, a.s.
„Revitalizácie centra …“ stavebné práce
————- 408 916,42€ prevodom
188-2011 Ekotherm
Vodoinštalatérske práce
30.09.2011 1 485,67€ prevodom
200-2011 Mesto Lipany
Výkon spoloč. úradov 4Q
20.10.2011 2 240,25€ prevodom
202-2011 Porfin
„Revitalizácia krajiny a …“ 26.10.2011 79 000,00€ prevodom
206-2011 Geoplan Prešov, s.r.o
Vyhotovenie grafickej rekonštrukcie prídelových plánov
————- 2 520,00€ prevodom
209-2011 VSE
Splátky za elektriku
08.11.2011 2 730,00€ prevodom
220-2011 Marius Pedersen
Preprava a zneškodnenie odpadu 10.11.2011 1 273,61€ prevodom
 224-2011 Ekotherm Miloš Semančík
Vodoinštaláterské práce vrátane dodaného materiálu
25.11.2011
1572,40 €
prevodom
 237-2011 Roľnícke družstvo Vyšný Slavkov
Drvené kamenivo
07.12.2011
2694,84
prevodom[/fusion_builder_column]
2018-08-31T01:40:03+02:00