FAKTURY – 2012

/FAKTURY – 2012

FAKTURY – 2012

Číslo

Dodávateľ

Predmet

Dátum
doručenia

Suma s DPH

Identifikácia
 1/2012 INPROST,s.r.o.,Smrečianska 29, Bratislava, IČO: 31363091  Obecné noviny r. 2012  02.01.2012 93,60 objednávka
 2/2012  SPP, a.s.Mlynské nivy 44 Bratislava, IČO: 35815256  Splátka za odber zemného plynu  02.01.2012 677,00 zmluva
 3/2012  PETIT PRESS,a.s. Lazaretská, Bratuslava, IČO: 35790253  Noviny  –  Prešovský Korzár  17.01.2012 186,88 telefonicky
 4/2012  Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Marina Rázusa 23 A, Žilina, IČO: 31592503  Finančný spravodajca  doplatok za rok 2011  17.01.2012 21,37 telefonicky
 5/2012  VSE, a.s, Mlynská 31, Košice,IČO: 36211222   Vyúčtovanie el. energie za rok 2011  18.01.2012 1621,03 zmluva
 6/2012  ARDE s.r.o. Kellerova 1, Bardejov,IČO: 36507601 Externý manažment – Revit centra…  18.01.2012 10.073.95 zmluva
 7/2012  ARR – PSK Prešov, Prostějovská 117, Prešov, IČO: 37885341 Služby poskytované počas roka 2012 (eurofondy)  20.01.2012 475,00 zmluva
 8/2012  Základná škola, Dubovica,IČO: 42029511  Odber plynu  za rok 2011  25.01.2012 465,22 zmluva
 9/2012  SODEXO PASS RS, s.r.o. Priemyselná 1/A Bratislava IČO:35741350  Stravné lístky  03.02.2012 643,74 telefonický
 10/2012  PS-URBÁR Dubovica 83, IČO: 31303480,  Prenájom pozemku 2011  02.02.2012 19,09 dohoda 
 11/2012  Tatra Transport Tebeľák,s.r.o.Brezovica 436, IČO:44087250  Prepravné služby – dovoz štrku cesta  02.02.2012 3.447,00  telefonický
 12/2012  SPP, a.s.Mlynské nivy 44 Bratislava, IČO: 35815256  Splátka za odber plynu  02.02.2012 656,00 zmluva
 13/2012  Mesto Lipany, Krivianska 1, IČO:00327379  Spoločné úradovne  r. 2012 -príspevok 1.Q  02.02.2012 2.216,25 uznesenie ZOHT
 14/2012  Mesto Lipany, Krivianska 1, IČO:00327379  Spol. úradovne- vyúčtovanie r. 2011  02.02.2012 10,39 uznesenie ZOHT
 15/2012 Poradca podnikateľa, Mar.Rázusa 23 A Žilina, IČO: 31592503 Finančný spravodajca 2012  02.02.2012 19,98  telefonický
 16/2012  Branislav Dvoriščák, Gastro-Galaxi,Stuľany,IČO:41231082 Kotol,vodný kúpeľ, pokrievky, tácka, otvárač 02.02.2012 478,09 objednávka
 17/2012  OrangeSlovensko,a.s. Prievozská,6/A Bratislava IČO:35697270 Splátka za telefón  01.02.2012 41,61 zmluva
 18/2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 Splátka za telefón  01.02.2012 36,07  zmluva
 19/2012 Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, SabinovIČO: 34115901 Vývoz  separovaného odpadu  13.02.2012 120,43  zmluva
 20/2012  Coproing,s.r.o., Kúpeľná 6, Prešov, ICO: 36504661 Projekt. dokum. -„Revit.centrá a hmot. infraštruktúry“  15.02.2012 14.400,00  zmluva 
 21/2012  VSE,a.s.Mlynská 31, Košice,IČO: 36211222  Splátka za el. energiu  08.02.2012 3.138,00  zmluva
 22/2012 SOZA, Rastilavova 3, Bratislava IČO:00178454  Za licenciu použitie hudobných diel  09.02.2012 20,40  zákon
 23/2012 Slovak Telekoma.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469
Splátka za telefón
09.02.2012
66,05
zmluva
 24/2012 Materská škola,Dubovica 48, IČO: 42029503
Stravné HN 1/2012
09.02.2012
37,72
zákon
 25/2012 ALIVE ENG,s.r.o.,Kúpeľná 6 Prešov, IČO: 46465383
Za proj.dok „Dubovica  rek.stredisko Holcija rozhľadňa, rek. MK
02.02.2012
1.590,00

 26/2012 Coproing,s.r.o., Kúpeľná 6, Prešov, ICO: 36504661
Projek. dok. -Chodník pre peších
08.02.2012
1.560.00
objednávka
 27/2012 BELOR s.r.o.,Ľ.Štúra 56, Veľký Krtíš IČO:36998983
Tovar pre stolný tenis
15.02.2012
96,10
telefonický
 28/2012 SaÚC PSK, Jesenná 14, Prešov  IČO:37936859
Posyp miestnej komunikácie
15.02.2012
104,92
objednávka
 29/2012 ZOHT, Krivianska 1, Lipany, IČO: 379382231
Koordinácia aktivít ZMOS
15.02.2012
100,32
uznesenie
 30/2012 ZOHT, Krivianska 1, Lipany, IČO: 379382231
Členský príspevok na rok 2012
15.02.2012
1.520,00
uznesenie
 31/2012 ZOHT, Krivianska 1, Lipany, IČO: 379382231
Projektové služby – Spoločné korene
15.02.2012
912,00
uznesenie
 32/2012 Valuch Róbert,Bajzova 2420/2,Žilina,IČO: 40583236
Tovar pre stolný tenis
23.02.2012
52,50
telefonický
 33/2012 Valuch Róbert,Bajzova 2420/2,Žilina,IČO: 40583236
Tovar pre stolný tenis
27.02.2012
57,00
telefonický
 34/2012 Materská škola,Dubovica 48, IČO: 42029503
Stravné HN 2/2012
27.02.2012
21,58
zákon
 35/2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská,6/A Bratislava IČO:35697270
Splátka za telefón
28.02.2012
41,00
zmluva
 36/2012 Peter Kandráč PEKA,Rovinky 1076/11 Lipany, IČO: 35448903
Poskytovanie odborných rád – správa cintorína
28.02.2012
200,00
zmluva
 37/2012 GEP Štefan Varga, B. Nemcovej 12, Prešov,IČO: 14317176
Geometrický plán
28.02.2012
720,00

 38/2012 Slovak Telekoma.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469
Splátka za telefón
01.03.2012
23,80
zmluva
 39/2012 Poradca s.r.o., Pri Ceulóze 40, Žilina IČO:36371271
Doplatok Poradca 2011
01.03.2012
24,30
obj.
 40/2012  SPP, a.s.Mlynské nivy 44 Bratislava, IČO: 35815256
Splátka za plyn
02.03.2012
618,00
zmluva
 41/2012 Vladimír GLadiš, GLOBUS, Nám. Sv.Martina 72, Kamenica,IĆO37466933
Kancelárske potreby
02.03.2012
289,51
obj.
 42/2012      Slovak Telekoma.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469
Splátka za telefón
03.03.2012
74,40
zmluva
 43/2012 EASY ART,s.r.o.,Bernoláková 4, Prešov, IČO: 44685971
Vystúpenie  Pavelčákovcov
04.03.2012
320,00
tel.
 44/2012 IFOsoft vo.s.,Sabinovská 36,Prešov  IČO :31666108
Programové vybavenie OÚ 2012
07.03.2012
166,56
zmluva
 45/2012 Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901
Vývoz separovaného odpadu
12.03.2012
120,43
zmluva
 46/2012 Obec Petrovany, IČO 327603
Spracovanie miezd 10-12/2011
12.03.2012
359,10
zmluva
 47/2012 Vítězslav Fischer, Kokošovce 65, IČO: 33950342
Nákup kníh do knižnice
13.03.2012
66,50

 48/2012 Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, SabinovIČO: 34115901
Vývoz komunálneho odpadu
15.03.2012
638,40
zmluva
 49/2012 SP TRADE,Stanislav Pribula, Bardejovská 25 Prešov,IČO 37713256
Kastrol, pekáč – vybavenie kuchyne
15.03.2012
265,70
objednávka
 50/2012 IFOsoft vo.s.,Sabinovská 36,Prešov  IČO :31666108
Inštalácia WIN,konverzie údajov
16.03.2012 38,70
tel.
 51/2012 SaÚC PSK, Jesenná 14, Prešov  IČO:37936859
Posyp miestnej komunikácie
16.03.2012
123,40
objednávka
 52/2012 Branislav Dvoriščák, Gastro-Galaxi,Stuľany,IČO:41231082
Vozík vybavenie kuchyne
20.03.2012
111,62
objednávka
 53/2012 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislva,IČO: 35950226
Monitor, PC zostavy
27.03.2012
682,40
objednávka
 54/2012 VsE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36211222
Vrátka za elek. energiu
27.03.2012
-97,60
zmluva
 55/2012 OrangeSlovensko,a.s. Prievozská,6/A Bratislava IČO:35697270
Splátka za telefón
28.03.2012
41,30
zmluva
 56/2012 VsVS a.s.,Komenského 50, Košice IČO: 36570460
Stočné vodné KD, OÚ
28.03.2012
45,77
zmluva
57/2012 INTERAUDIT UNIVERZAL s.r.o. Sabinovská 3,Prešov, IČO: 31711359
Overenie ročnej uzávierky za rok 2010
28.03.2012
1020.00
zmluva
 58/2012 Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 Splátka za telefón
30.03.2012
36,44
zmluva
 59/2012 Adamko Marián, Hermanovce 348,IČO: 37530488
Oprava traktora ZETOR
02.04.2012
1209,74
objednávka
 60/2012 SPP, a.s.Mlynské nivy 44 Bratislava, IČO: 35815256
Splátka za plyn
03.04.2012
338,00
zmluva
 61/2012 Materská škola,Dubovica 48, IČO: 42029503
Stravné hmot.núdza
10.04.2012
31,54
zákon
 62/2012 Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, SabinovIČO: 34115901
Vývoz separovaného odpadu
10.04.2012
120,43
zmluva
 63/2012 PORADCA s.r.o, Pr ceulózke 40,Žilina,IČO: 36371271
Periodika Poradca 2012
14.04.2012
24,40
objednávka
 64/2012 Mesto Lipany, Krivianska 1, IČO:00327379
Podujatie „Naš učiteľ…“
10.04.2012
71,05
uznesenie
 65/2012 SODEXO PASS RS, s.r.o. Priemyselná 1/A Bratislava IČO:35741350
Stravné lístky II.Q
10.04.2012
658,80
objednávka
 66/2012 O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 Prešov IČO: 36460141
Výbojka – Verejné osvet.
10.04.2012
158,47
objednávka
 67/2012 Slovak Telekoma.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469
Splátka za telefón
11.04.2012
85,72
zmluva
 68/2012 Stav Majo s.r.o. Železničná 11,Lipany IČO:36506541
Cement
11.04.2012
165,18
Objednávka
 69/2012 Ivan Bondra-TelcoB, Mudroňová 3, Prešov, IČO: 22910158
Cartridge-  farebná tlačiareň
13.04.2012
149,50
objednávka
 70/2012 Ivan Bondra-TelcoB, Mudroňová 3, Prešov, IČO: 22910158
Toner- kopírka, Cartridge – tlačiarne
13.04.2012
101,93
objednávka
 71/2012 Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, SabinovIČO: 34115901
Vývoz komunálneho odpadu
13.04.2012
1276,80
zmluva
 72/2012 Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, SabinovIČO: 34115901
Vývoz VKK
13.04.2012
1034,30
zmluva
 73/2012 SLOVGRAM,Jakubovo nám. 14,Bratislava,IČO:17310598
Odmena  umelcom za verejný prenos
16.04.2012
33,50
zákon
 74/2012 Stav Majo s.r.o. Železničná 11,Lipany IČO:36506541
Dvere, malta, preklad
18.04.2012
87,10
objednávka
 75/2012 VsE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36211222
Dodávka elektriny
27.04.2012
2963,00
zmluva
 76/2012 Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469
Splátka za telefón
30.04.2012
31,26
zmluva
 77/2012 Music Market s.r.o., Ružinovská 28,IČO:31318886
Mikrofón DAP COM 31
30.04.2012
144,00
objednávka
 78/2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská,6/A Bratislava IČO:35697270
Splátka za telefón
02.05.2012
41,00
zmluva
 79/2012 Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, SabinovIČO: 34115901
Vývoz separovaného odpadu
07.05.2012
120,43
zmluva
 80/2012 Katarína Buhjňáková- KAM, Krivianska  8 Lipany, IČO:34654135 Nájom náradia
07.05.2012
8,17
objednávka
 81/2012 Materská škola,Dubovica 48, IČO: 42029503
Stravné HN 4/2012
0705.2012
28,22
zákon
 82/2012 Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, SabinovIČO: 34115901
Vývoz komun. odpadu
09.05.2012
638,40
zmluva
 83/2012 Slovak Telekoma.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469
Splátka za telefón
10.05.20121
40,40
zmluva
 84/2012 Obec Petrovany, IČO 327603
Spracovanie miezd
11.05.2012
138,60
zmluva
 85/2012 STAV-MAJO s.r.o.Železničná 11, Lipany IČO: 36506541
Cement
16.05.2012
165,18
objednávka
 86/2012 SPEX, s.r.o.Baštová 34,Prešov, IČO: 36455458
Alarm, kamerový systém OÚ
18.05.2012
1759,01
objednávka
 87/2012 Mesto Lipany, Krivianska 1, IČO:00327379
Spoločné úradovne II.Q
21.05.2012
2240.25
zmluva
 88/2012 IFOsoft vo.s.,Sabinovská 36,Prešov  IČO :31666108
Registrácia programov
22.05.2012
84,60
objednávka
 89/2012 GEP Štefan Varga, B. Nemcovej 12, Prešov, IČO:14317176
Geom. plán – chodník
24.05.2012
600,00
objednávka
 90/2012 PARKONA s.r.o., Obrancov mieru 6,Prešov, IČO:36473359
Zavlažovanie ihriska
24.05.2012
1037,35
objednávka
 91/2012 SPP, a.s.Mlynské nivy 44 Bratislava, IČO: 35815256
Splátka za plyn vrátka
28.05.2012
-464,57
zmluva
 92/2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská,6/A Bratislava IČO:35697270
Splátka za telefón
30.05.2012
49,35
zmluva
 93/2012 Slovak Telekoma.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469
Splátka za telefón
30.05.2012
22,58
zmluva
 94/2012 Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, SabinovIČO: 34115901
Vývoz separovaného odpadu
01.06.2012
120,43
zmluva
 95/2012 Ladislav Urda-URGAS, Kamenica 14,IČO:14431751
Úprava skládky-str. Komatsu
01.06.2012
648,00
objednávka
 96/2012 SPP, a.s.Mlynské nivy 44 Bratislava, IČO: 35815256
Splátka za plyn
04.06.2012
49,00
zmluva
 97/2012 Ivan Bondra-TelcoB, Mudroňová 3, Prešov, IČO: 22910158
Tlačiareň, Cartidge
04.06.2012
110,83
objednávka
 98/2012 Slovak Telekoma.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469
Splátka za telefón
05.06.2012
55,01
zmluva
 99/2012 KŠC, kpt. Nálepku 6, Prešov, IČO: 37941798
Plaketa s gravírovaním
05.06.2012
24,00
objednávka
 100/2012 Stanislav Fritz,Dubovica 298 IČO:40291294
Drevená zárubňa, prahy
05.06.2012
125,00
objednávka
 101/2012 Materská škola,Dubovica 48, IČO: 42029503
Stravné HN 5/2012
07.06.2012
34,03
zákon
 102/2012 Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901
Vývoz  VKK
11.06.2012
517,15
zmluva
 103/2012 Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901
Vývoz komunálneho odpadu
11.06.2012
1276,80
zmluva
 104/2012 VsVS,a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36 570 460
Vodné, stočné
29.06.2012
2316,99
zmluva
 105/2012 Materská škola,Dubovica 48, IČO: 42029503
Stravné HN 6/2012
29.06.2012
34,86
zákon
 106/2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská,6/A Bratislava IČO:35697270
Splátka  za telefón
29.06.2012
41,28
zmluva
 107/2012 Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469
Splátka  za telefón
29.06.2012
30,78
zmluva
 108/2012 STAV-MAJO s.r.o.Železničná 11, Lipany IČO: 36506541
Oprava budovy TJ
29.06.2012
5992,00
Zmluva
 109/2012 ZOHT,Krivianska 1, Lipany, IČO: 37938231
Projekt BRO
29.06.2012
1520,00
Uznesenie
 110/2012 Mária Kapallová Kapap, Ľubotice IČO33952264  Páska, pl. tácky poháre 29.06.2012 40,15  tel.obj.
 111/2012 Stanislav Fritz, Dubovica 296, IČO: 40291294  Oprava jarmočných stánkov 03.07.2012 390,0  obj.
 112/2012 SPP, a.s.Mlynské nivy 44 Bratislava, IČO: 35815256  Splátka za plyn  03.07.2012 45,00  zmluva
 113/2012 STAV-MAJO s.r.o.Železničná 11, Lipany IČO: 36506541  Poskytnutá strava pre zamestnancov 03.07.2012 100,80  obj.
 114/2012 Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901  Zber separovaného odpadu 03.07.2012 120,43  zmluva
 115/2012 Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469  Splátka za telefón + internet 03.07.2012 45,26 zmluva
 116/2012 ANNBUS, s.r.o. Brezovica 497, IČO:46299904  Fa za prepravu súborov 03.07.2012 153,61  obje.
 117/2012 Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901  Vývoz VOK 11.07.2012 646,44 zmluva
 118/2012 Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901  Vývoz komunálneho odpadu 11.07.2012 638,40 zmluva
 119/2012 SODEXO PASS RS, s.r.o. Priemyselná 1/A Bratislava IČO:35741350  Nákup stravných lístkov 11.07.2012 710,87 objednávka
 120/2012 STAV-MAJO s.r.o.Železničná 11, Lipany IČO: 36506541  Stavebné práce šatne TJ 11.07.2012 2619,92 Zmluva
 121/2012 RE+MONT, s.r.o.,Torysa 360, IČO: 36443531  Stravovacie služby- 50. výročie FK 16.07.2012 600,00 objednávka
 122/2012 Peter Roba, Dubovica 237,IČO: 17152542  Sladkosti MDD 18.07.2012 100,00 objednávka
 123/2012 Mesto Lipany , Krivianska 1, IČO: 327379  Príspevok na spoločný úrad III.Q 18.07.2012 2240,25 zmluva
 124/2012 STAV-MAJO s.r.o.Železničná 11, Lipany IČO: 36506541 Cement 18.07.2012 118,80 objednávka
 125/2012 INTERAUDIT UNIVERZAL, s.r.o. Sabinovská 3 Prešov, IČO: 31711359 Overenie účt. uzávierky 2011 25.07.2012 1020,00 zmluva
 126/2012 Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 Splátka za telefón – mobil 27.07.2012 22,58 zmluva
 127/2012 VsE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36211222  Splátka za elek.energiu  01.08.2012 1963,00 zmluva
 128/2012 RE+MONT, s.r.o.,Torysa 360, IČO: 36443531  Obedy pre zamestnancov 01.08.2012 105,84 objednávka
 129/2012 STAV-MAJO s.r.o.Železničná 11, Lipany IČO: 36506541 Cement – dlažba 01.08.2012 139,98 objednávka
 130/2012 Peter Gladiš GLAstav, Dubovica 38,IČO:41515790 Žalúzie OÚ 02.08.2012 144,21 objednávka
 131/2012  MXM spol. s r.o., Drienica 29, IČO: 364440814 Ubytovanie delegácia  Wisniew 03.08.2012 628,55 objednávka
 132/2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská,6/A Bratislava IČO:35697270 splátka za telefón 06.08.2012 40,90 zmluva
 133/2012 Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901 Vývoz separovaného odpadu 06.08.2012 120,434 zmluva
 134/2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 Splátka za telefón, internet 07.08.2012 55,04 zmluva
 135/2012 Ing.Anton Durkáč,Šarišské Sokolovce 110,IČO: 40290697 Vyhotovenie kúpnej zmluvy 08.08.2012 120,00 objednávka
 136/2012 SPP, a.s.Mlynské nivy 44 Bratislava, IČO: 35815256 Splátka za plyn 09.08.2012 45,00 zmluva
 137/2012 Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901 Vývoz komunálneho odpadu 10.08.2012 1276,80 zmluva
 138/2012 Obec Petrovany IČO: 327603 Spracovanie miezd za II.Q 13.08.2012 125,40 zmluva
 139/2012  ZOHT, Krivianska 1, Lipany IČO:37938231 Spracovanie BRO 22.08.2012 81,00 objednávka
 140/2012 STAV-MAJO s.r.o.Železničná 11, Lipany IČO: 36506541 Cement – dlažba 28.08.2012 319,20 objednávka
 141/2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 Splátka za tlefón 31.08.20012 22,68 zmluva
 142/2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská,6/A Bratislava IČO:35697270 Splátka za telefón 31.08.2012 41,38 zmluva
 143/2012  Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901  vývoz separovaného odpadu 04.09.2012 120,43 zmluva
 144/2012 SPP, a.s.Mlynské nivy 44 Bratislava, IČO: 35815256 splátka za plyny 04.09.2012 94,00 zmluva
 145/2012 RE+MONT, s.r.o.,Torysa 360, IČO: 36443531  obedy pre zames. 04.09.2012 100,80 objednávka
 146/2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 splátka za telefón 05.09.2012 44,59 zmluva
 147/2012 Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901 vývoz KO 10.09.2012 638,40 zmluva
 148/2012 Mgr.Miroslav Kovalík-ORIM,17.novembra 73, Sabinov IČO: 40291642 Verejné obstarávanie 13.09.2012 550,00 objednávka
 149/2012 PHB, s.r.o., Železničná 11, Lipany IČO: 36479349 Štrk – dlažba 13.09.2012 136,02 objednávka
150/2012 International Auto-Truck Center s.r.o. Prešov-Slovakia, Nám. mieru Prešov, IČO: 31682961 Stroje prístroje 17.09.2012 400,00 objednávka
151/2012 VsVS,a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36 570 460 Vodné, stočné KD 01.10.2012 39,22 zmluva
152/2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 Splátka za telefón 01.10.2012 24,79 zmluva
153/2012 PHB, s.r.o., Železničná 11, Lipany IČO: 36479349 Kamenivo 01.10.2012 140,94 objednávka
 154/2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská,6/A Bratislava IČO:35697270 Splátka za telefón 02.10.2012  44,37 zmluva
155/2012 RE+MONT, s.r.o.,Torysa 360, IČO: 36443531 Obedy pre zamest. 04.10.2012 95,76 objednávka
156/2012 SODEXO PASS RS, s.r.o. Priemyselná 1/A Bratislava IČO:35741350 Stravné lístky pre zame. 05.10.2012  699,69 objednávka
157/2012
STAV-MAJO s.r.o.Železničná 11, Lipany IČO: 36506541
Cement na výr. zám. dlažby 05.10.2012  331,20 objednávka
158/2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 Splátka za telefón, internet 05.10.2012 44,18 zmluva
159/2012 Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901 Vývoz separovaného odpadu 08.10.2012 12,43 zmluva
160/2012 Materská škola,Dubovica 48, IČO: 42029503 Stravné hmotná núdza 09.10.2012  44,13 zákon
161/2012 Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901 Vývoz kom. odpadu 8.10.2012  1276,80 zmluva
162/2012 Vladimír GLadiš, GLOBUS, Nám. Sv.Martina 72, Kamenica,IĆO37466933 Kancelárske potreby 11.10.2012  201,25 objednávka
163/2012 Valuch Róbert,Bajzova 2420/27, IČO:40583236 Poťahy, drevo -stol. tenis 11.10.2012 87,00 objednávka
164/2012 LIM POs.r.o.Jesenná 1 Prešov, IČO: 36498980 Kalendár – „Úcta k starším“ 15.10.2012  236,80 objednávka
165/2012 ZOHT, Krivianska 1, Lipany IČO:37938231 Fixné náklady BRO 16.10.2012  235,6 uznesenie
166/2012 ZOHT, Krivianska 1, Lipany IČO:37938231 Prac. cesta – XXIII Snem ZMOS 16.10.2012  66,30 uznesenie
167/2012 ZOHT, Krivianska 1, Lipany IČO:37938231  Dobropis za real. projektu BRO 16.10.2012 -1520,00 uznesenie
168/2012 PS Urbár Dubovica,Dubovica 83, IČO: 31303480 Nájom pozemku za r. 2012 16.10.2012 19,09 zmluva
169/2012 SPP, a.s.Mlynské nivy 44 Bratislava, IČO: 35815256 Splátka za plyn 22.10.2012  292,00 zmluva
170/2012 C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, ĽuboticeIČO: 31721079 Cestný obrubník 25.10.2012  2246,94 objednávka
171/2012 Mesto Lipany , Krivianska 1, IČO: 327379 Príspevok na spoločné úrady IV.Q 25.10.2012 2228,25 dohoda
172/2012 Miloš Semančík – EKOTHERM, Dubovica 150,IČO:40870022 Servisné práce – kotol  v KD 22.10.2012  288,00 objednávka
173/2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469  Splátka za telefón 29.10.2012  22,58 zmluva
174/2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská,6/A Bratislava IČO:35697270 Splátka za telefón 27.10.2012  40,90 zmluva
175/2012  LIBET s.r.o. Krivianska 49, Lipany IČO: 45413673 Betón – Chodník 31.10.2012  1060,74 objednávka
176/2012 VsE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36211222 Výmena merania 31.10.2012 42,80 žiadosť
177/2012 LIBET s.r.o. Krivianska 49, Lipany IČO: 45413673  betón – chodník  05.112012 58,80 objednávka
178/2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 Splátka za telefón  05.11.2012 45,10 zmluva
179/2012 SPP, a.s.Mlynské nivy 44 Bratislava, IČO: 35815256 Splátka za plyn  05.11.2012 483,00 zmluva
 180/2012 VsE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36211222 Splátka za el. energiu  05.11.2012 2963,00 zmluva
 181/2012 PLYNAS s.r.o.,Vranovksá 10, Prešov, IČO: 46396292  Termostatická hlavica  05.11.2012 44,82 objednávka
 182/2012 Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901 Vývoz separovaného odpadu  05.11.2012 120,43 zmluva
 183/2012 RE+MONT, s.r.o.,Torysa 360, IČO: 36443531  Stravné zamestnanci  05.11.2012 40,32 objednávka
 184/2012 SLOVDACH, s.r.o., Levočská 1, Stará Ľubovňa, IČO: 36465330  Stavebné práce rek KD do financovanie  05.11.2012 60.037,64 zmluva
 185/2012 C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, Ľubotice IČO: 31721079  Dodávka mat. chodník  06.11.2012 588,92 zmluva
 186/2012 Materská škola,Dubovica 48, IČO: 42029503  stravné HN  09.11.2012 44,24  zákon
 187/2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469  vytýčenie sietí – chodník 09.11.2012 61,20 objednávka
 188/2012 Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901 vývoz KO  12.11.2012 1034,30 zmluva
 189/2012  Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901 vývoz VKK  12.11.2012 638,40 zmluva
 190/2012 SPP, a.s.Mlynské nivy 44 Bratislava, IČO: 35815256 vytýčenie  plynovodu – chodník  12.11.2012 210,10 objednávka
191/2012
Obec Petrovany IČO: 327603
spracovanie  miezd III Q  12.11.2012 140,40 zmluva
 192/2012 RE+MONT, s.r.o.,Torysa 360, IČO: 36443531  Poskytnutá strava 20.11.2012 12,00  objednávka
 193/2012 R.D.TECH. Radoslav Dugas,Jarovnice 246, IČO: 34813616  Dokumentácia PO a BOZP 20.11.2012 100,00 objednávka
 194/2012 LIBET s.r.o. Krivianska 49, Lipany IČO: 45413673 Betón – chodník 26.11.2012 1940,40 objednávka
 195/2012 Mirex armtúry, s.r.o., Železničná 11,Lipany, IČO:36515086 Kanalizačná rúra – chodník   27.11.2012 41,81 objednávka
 196/2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 Splátka za telefón  30.11.2012 22,58 zmluva
 197/2012 PHB, s.r.o., Železničná 11 Lipany, IČO: 36479349 kamenivo –  výr. zám. dlažby 30.11.2012 111,50 objednávka
 198/2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská,6/A Bratislava IČO:35697270 Splátka za telefón 30.11.2012 41,18 zmluva
 199/2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 splátka za telefón  5.12.2012 78,91 zmluva
 200/2012 SPP, a.s.Mlynské nivy 44 Bratislava, IČO: 35815256 splátka za plyn 05.12.2012 569,00 zmluva
201/2012 RE+MONT, s.r.o.,Torysa 360, IČO: 36443531 obedy zame. 05.12.2012  105,84 objednávka
 202/2012 LIBET s.r.o. Krivianska 49, Lipany IČO: 45413673 betón 05.12.2012 970,20 objednávka
203/2012 Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901  vývoz separ. KO 06.12.2012  120,43 zmluva
204/2012 Materská škola,Dubovica 48, IČO: 42029503 Stravné HN 07.12.2012  30,71 zákon
205/2012 Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901 vývoz KO 7.12.2012 1276,80 zmluva
206/2012 decoLED, s.r.o. Radinského 9, Prešov IČO: 46279792 mat. na opr. vian. ozdôb 07.12.2012 42,12 objednávka
207/2012 C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, Ľubotice IČO: 31721079  dodávka kameniva – chodník 07.12.2012 557,68 objednávka
208/2012 Anton Plomský – stolárstvo,Brezovička 128, IČO: 34812903 oprava miest.komunikácie 11.12.2012  2150,40 objednávka
209/2012 LIBET s.r.o. Krivianska 49, Lipany IČO: 45413673  Betón – chodník 11.12.2012 764,40 objednávka
210/2012 C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, Ľubotice IČO: 31721079 výstavba chodníka 11.12.2012  11.879,09 zmluva
211/2012 C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, Ľubotice IČO: 31721079 výstavba chodníka 11.12.2012  3287,48 zmluva
212/2012 Domáce potreby,s.r.o. Sládkovičová 3, Lipany, IČO: 44488149 dodávka tovaru 12.12.2012 769,36 objednávka
213/2012 C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, Ľubotice IČO: 31721079 výstavba chodníka 14.12.2012  3265,69 zmluva
214/2012 Ladislav Hrabčák, Ing. Nám. sv. Martina 89,  Lipany  oprava verej.osvetlenia 18.12.2012  1.491,00 objednávka
215/2012 Materská škola,Dubovica 48, IČO: 42029503  Stravné HN 18.12.2012  27,75 zákon
216/2012  VsE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36211222 výmena merania 19.12.2012  42,80 objednávka
217/2012 Vladimír Gladiš – Globus, Nám sv. Maritna 72, Lipany, IČO: 37466933 kancelárske potreby 19.12.2012  52,73 objednávka 
218/2012 C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, Ľubotice IČO: 31721079 PVC rúra – chodník 20.12.2012 894,00 objednávka
219/2012 RE+MONT, s.r.o.,Torysa 360, IČO: 36443531  strava-  zamest.  21.12.2012 50,40 objednávka
220/2012 ZOHT,Krivianska 1, Lipany, IČO: 37938231 Spracovanie BRO 21.12.2012 227,10 uznesenie
221/2012 VsVS a.s.,Komenského 50, Košice IČO: 36570460 Vodné. stočné KD  21.12.2012  66,66 zmluva
222/2012 Peter Červeňák, Dubovica 39, IČO: 40291910 Oprava miestneho rozhlasu 21.12.2012 252,60 objednávka
223/2012 ZOHT,Krivianska 1, Lipany, IČO: 37938231  Spracovanie BRO 27.12.2012  44,08 uznesenie
 224/2012  Valuch Róbert,Bajzova 2420/27, IČO:40583236 mat. pre stolný tenis 27.12.2012  151,40 objednávka
 225/2012 Miloš Semančík- EKOTHERM, Dubovica 150, IČO: 40870022 oprava ohrievača v MŠ 27.12.2012 497,34 objednávka
 226/2012 Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901 Vývoz separ. odpadu 2812.2012 120,43 zmluva
227/2012 Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901 Vývoz KO 28.12.2012  638,40 zmluva
 228/2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská,6/A Bratislava IČO:35697270 splátka za telefón 31.12.2012 40,90 zmluva
 229/2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 splátka za telefón  mobil 03.01.2013 22,58 zmluva
 230/2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 splátka za telefón 04.01.2013 72,62 zmluva
 231/2012 VsE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36211222 vyúčtovanie el.ener. vrátka 16.01.2013 – 516,16 zmluva
 232/2012 Poradca podnikateľa,s pol s. r.o., Martina Rázusa 23 A,ŽIlina, IČO: 31592503 Finančný spravodajca 16.01.2013 11.30 objednávka

 

[/fusion_builder_column]
2018-08-31T01:40:09+02:00