Najbližšie futbalové zápasy

/Najbližšie futbalové zápasy

Najbližšie futbalové zápasy

“A” –  mužstvo dospelých

18.06.2017 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 17.00  hod.
(čas odchodu o   hod.)

 Dubovica – Torysa

Dorast

17.6.2017 (Sobota) – Začiatok zápasu  o 15.00  hod. (čas odchodu 00   hod.)

 Dubovica  – Torysa 

Žiaci   voľno 

2017 () Začiatok zápasu o   15.00 hod.  (čas odchodu   hod.)

Dubovica 

2018-08-06T21:36:11+02:00