Najbližšie futbalové zápasy

/Najbližšie futbalové zápasy

Najbližšie futbalové zápasy

“A” –  mužstvo dospelých

6.08.2017 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 10.30  hod.
(čas odchodu o  hod.)

Dubovica – Vyšná Šebastová

Dorast

5.8.2017 (Sobota) – Začiatok zápasu  15.00   hod. (čas odchodu 00   hod.)

 Dubovica  – Demjata 

Žiaci   – voľno 

.2017 ( Nedeľa) Začiatok zápasu o  .00 hod.  (čas odchodu   hod.)

Dubovica –

2018-08-06T21:35:30+02:00