Najbližšie futbalové zápasy

/Najbližšie futbalové zápasy

Najbližšie futbalové zápasy

“A” –  mužstvo dospelých

05.11.2017 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 13.30  hod.
(čas odchodu o 11.45  hod.)

Vyšná Šebastova – Dubovica

Dorast

  (Sobota) – Začiatok zápasu    hod. (čas odchodu    hod.)

Dubovica   

Žiaci  

 ( Sobota) Začiatok zápasu o   hod.  (čas odchodu   hod.)

Dubovica 

2018-08-06T21:33:42+02:00