Najbližšie futbalové zápasy

/Najbližšie futbalové zápasy

Najbližšie futbalové zápasy

“A” –  mužstvo dospelých

30.09.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 15.00  hod.

(čas odchodu o  0 hod.)

  •     Dubovica   – Uzovský Šalgov

Dorast

29.09.2018 (Sobota) – Začiatok zápasu 15.00  hod. (čas odchodu 14.00   hod.)

  •  Pečovská Nová Ves  – Dubovica  

Žiaci  

29.9.2018 ( Sobota) Začiatok zápasu o 10.00  hod.  (čas odchodu 9.00  hod.)

 *     Torysa   –   Dubovica

2018-09-28T15:27:46+02:00