Oprava oplotenia a horného poschodia MŠ

/Oprava oplotenia a horného poschodia MŠ

Oprava oplotenia a horného poschodia MŠ

V roku 2015 sa začalo s opravou oplotenia  areálu materskej školy a pokračovalo sa aj v roku 2016. Na betónovú  časť sa na tiahlo lepidlo, ohladilo sa  a ošpricovalo. Na vrch sa uložili betónové striešky. Vrchná časť plotu  sa  nanovo pozvárala, očistila od hrdze a omaľovala. Pri maľovaní oplotenia  pomohli rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu.  Obec v rámci možnosti  rozpočtu obce sa pustila aj do opravy tried, spálne, umývarky, WC,  šatne na  hornom poschodí.   Vymenili sa  rozvody vodovodného potrubia, nakoľko sa  často vyskytovali opotrebovaním materiálu poruchy a tým bola ohrozená prevádzka. Z hygienických dôvodov sme  vymenili keramické obklady vo WC, a umývarke.  Vystierkovali sa steny, omaľovalo sa celé poschodie, vyrovnala sa podlaha nivelačnou hmotou, omaľovali sa zárubne. Zakúpila sa nová  podlaha z PVC, batérie, umývadla, dvere. Celkové náklady  v roku 2015 boli 1640,-  € a v roku 2016 cca 12.300,- € hradené z rozpočtu obce.

Obec má podaný projekt  na Obnova MŠ Dubovica – zvýšenie energetickej účinnosti budov, kde sa plánuje celková rekonštrukcia budovy.

2018-08-06T21:46:58+02:00