Oznam pre majiteľov psov

/Oznam pre majiteľov psov

Oznam pre majiteľov psov

Obec Dubovica  v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o z n a m u j e vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť :

– zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom  viac informácii TU…….

2018-09-27T08:37:37+02:00