Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

/Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 2 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  14.12.2018   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome.

2019-01-28T08:57:15+02:00