Remeselníci

/Remeselníci

Remeselníci

Remeselníci

V minulom storočí žili v Dubovici šikovný remeselníci. Kolári (zhotovovali kolesá do vozov), tesári, kováči, murári, stolári, pokrývači, krajčíri, napríklad p. Karabinoš a p. Ceperko, ktorí ručne šili rôzne oblečenia (kroje) pre bačov, dievky a ostatných občanov. V obci bol šikovný remeselník Imrich Ružbarský, ktorý sa zaoberal rezbárstvom, garbiarstvom a kožušníctvom. Drevorezbou sa zaoberal aj Ján Hudák. Aj v súčasnej dobe máme v obci šikovného drevorezbára a krajčíra Ing. Jozefa Lipovského.

Z tvorby a života Imricha Ružbarského

[slideshow]


2018-08-31T01:40:10+02:00