Rozpočet obce

/Rozpočet obce

Rozpočet obce

Rozpočet obce

Rozpočet  obce 2016 -2018

Rozpočet obce na rok 2016- Príjmy

Rozpočet obce nar rok 2016 -výdavky

ZŠ- rozpočet na r. 2016 príjmy a výdavky

MŠ-rozpočet  na r. 2016 príjmy a výdavky

 Rozpočet  obce 2015 -2017

   obec

*  základná škola

*   materská škola

R o k   2014

Záverečný účet za 2014  (pdf)

 Rozpočet  obce 2014

2013

Záverečný účet za 2013 – hodnotiaca správa 

[pdf]

Rozbor (pdf)

Tabuľková časť (pdf)

Programový rozpočet obce 2013 [pdf]

Prílohy:

Rozpočet obce,   MŠ,     ZŠ      na rok 2013  – tabuľková časť

2012

Záverečný účet za 2012 [pdf] Prílohy: príjmy, bežné výdavky,kapitálové výdavky

Programový rozpočet obce 2012 [pdf]

2011

Programový rozpočet obce 2011 [pdf]

2011

Záverečný účet za rok 2011 [pdf]Prílohy: príjmy, bežné výdavky,kapitálové výdavky,hodnotiaca správa

2010

Programový rozpočet obce 2010 [doc]

Záverečný účet za 2010 [pdf] – Prílohy: príjmy, bežné výdavky,kapitálové výdavky, hodnotiaca správa

2009

Záverečný účet za 2009 [pdf] – Prílohy: príjmy, bežné výdavky,kapitálové výdavky

2019-12-17T08:50:28+02:00