Samospráva2018-08-31T01:39:47+02:00

Obec Dubovica

Obecný úrad

Dubovica 190
082 71 Lipany
Tel. / Fax: 051 / 457 20 47
Tel. STAROSTA: 0918421461
E-mail: ocudubovica@stonline.sk
Web: dubovica.wordpress.com

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Sabinov
Región: Hornotoryský
IČO: 00326992
Počet obyvateľov: 1497
Rozloha: 1680 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1278
Starosta: Ladislav Timčo
Zástupca starostu obce: Štefan Šipka

.

ÚRADNÉ HODINY

PO:   7.30 – 12.00     13.00-15.30
UT:   7.30 – 12.00     13.00-15.30
ST:    7.30 – 12.00     13.00-15.30
ŠT:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PI:    7.30 – 12.00     13.00-15.30

Zamestnanci obecného úradu

Mária Semanová samostatný referent OcÚ
Daniela Sedláková samostatný referent OcÚ
Helena Fialkovičová kontrolór obce
Anton Bujňák zamestnanec OcÚ
Ľudmila Molčanová zamestnanec OcÚ
Štefan Zvolenský zamestnanec OcÚ

Poslanci obecného úradu

Bryndza Ján poslanec OZ
Hrabčák Miroslav,Bc poslanec OZ
Čarnogurský Ľudovít poslanec OZ
Hudák Bystrík poslanec OZ
Nagy Daniel, Ing. poslanec OZ
Oslovič Pavol, Ing. poslanec OZ
Roba Peter poslanec OZ
Semančík Jozef poslanec OZ
Šipka Štefan poslanec OZ – zástupca

Komisie

Na ochranu verejného záujmu, správa obecného majetku, sociálnych vecí, financií, vybavovanie sťažností, ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby

predseda: Roba Peter

členovia: Nagy Daniel, Ing., Bryndza Ján, Oslovič Pavol, Ing.

Kultúru a vzdelanie

predseda: Hudák Bystrík

členovia: KolesárJán, Molčan Jozef, Molčan Štefan , Čarnogurská Mária, Sedláková Daniela, Semanová Mária

Mládež, šport, cestovný ruch

predseda:  Šipka Štefan

členovia:  Vincent Onderčo, Peter Hudák , Marek Andraščík

Rozdelenie pracovných obvodov pre poslancov OZ následovne:

Obvod Číslo domu Meno poslanca
č.1  1-35 Miroslav Hrabčák, Bc.
č.2  36-75 Ľudovít Čarnogurský
č.3  76-107  Ján Bryndza
č.4  108-142  Pavol Oslovič, Ing.
č.5  143-180  Jozef Semančík
č.6  181-220  Bystrík Hudák
č.7  221-255  Štefan Šipka
č.8  256-290  Daniel Nagy, Ing.
č.9  291…  Peter Roba