Územný plán PSK

/Územný plán PSK

Územný plán PSK

Správa o hodnotení   k návrhu strategického dokumentu –  Územný  plán PSK. Verejnosť sa môže vyjadriť do 21 dní od zverejnenia tejto výzvy.UPN – PSK

2018-08-06T21:43:51+02:00