Verejná vyhláška – „Dubovica – výstavba VN,NN,TS“

/Verejná vyhláška – „Dubovica – výstavba VN,NN,TS“

Verejná vyhláška – „Dubovica – výstavba VN,NN,TS“

Verejná  vyhláška   

Oznámenie o začatí stavebného konania  verejnou vyhláškou podľa § 61  ods. 4 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku   pre stavbu     „Dubovica – výstavba VN, NN, TS“  

2018-10-24T14:59:08+02:00