Voľby prezidenta SR

/Voľby prezidenta SR

Voľby prezidenta SR

Voľby prezidenta  SR 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím   z 8.januára 2024 vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň  ich konania na sobotu 23. marca 2024 a deň konania druhého kola  na sobotu  6.4.2024

Odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR -2.kolo 

Zverejnené 7.4.2024

Odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR -1.kolo 

Zverejnené: 24.3.2024

Zoznam kandidátov pre voľby prezidenta SR 

Zverejnené : 23.02.2024

Podávanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 

Vzor  žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnené: 06.02.2024

e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu :

info@obecdubovica.sk

e-mailová adresa na doručenie oznámenia  o delegovaní  člena a náhradníka  do OVK : info@obecdubovica.sk

Zverejnené :29.01.2024

Vyhlásenie volieb 

Informácia pre voliča 

Zverejnené: 29.1.2024

Voľby prezidenta SR 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím  10. januára 2019 vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň  ich konania na sobotu 16. marca 2019  a deň konania druhého kola  na sobotu  30.marca 2019.

Odpis zápisnice  OVK o priebehu a výsledku hlasovania v obci Dubovica  II.kolo

Odpis zápisnice  OVK o priebehu a výsledku hlasovania v obci Dubovica  I. kolo

Informácie pre voliča

Zverejnené: 16.01.2019

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu : ocudubovica@stonline.sk
Zverejnené: 16.01.2019

Zoznam kandidátov na prezidenta SR

Zverejnené: 23.02.2019

2024-04-07T12:13:28+02:00