Voľby do orgánov samosprávy obcí

/Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznam

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

e mail: ocudubovica@stonline.sk

Zverejnené: 28.08.2018

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:

Daniela Sedláková, Dubovica 372,  Adresa obecného úradu: Dubovica  190,  tel. kon.: 0911 233 227, e mail: ocudubovica@stonline.sk

Zverejnené: 28.08.2018

Informácie pre voliča
 Informácie pre voliča SJ.pdf (161.7 kB)Zverejnené: 11.07.2018
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
 Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.pdf (127.1 kB)
Zákon 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon 180-2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf (514.1 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dubovica  č. 9/2015 o  podmienkach vylepovania plagátov počas volebnej kampane  Zákon 180-2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf (514.1 kB)
2018-11-08T12:08:12+02:00