Yearly Archives: 2022

/2022

Materiál na prerokovanie v OZ

2022-05-16T10:19:12+02:00

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 30.05.2022 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu: Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71 [...]

Materiál na prerokovanie v OZ2022-05-16T10:19:12+02:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2022-02-28T08:47:26+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 19.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  05.03.2022  o 16.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2022-02-28T08:47:26+02:00

Verjná vyhláška

2022-04-13T08:55:14+02:00

Spoločnosť M&T-WOOD s.r.o., Horárska 28, 080 01 Prešov požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov, listom doručeným dňa 21.06.2021 o vydanie súhlasu na výrub drevín na parcelách. Opakované ústne prerokovanie predmetnej žiadosti spojené s miestnym šetrením, ktoré sa uskutoční dňa 18.05.2022 /streda/ o 9 30 hod. [...]

Verjná vyhláška2022-04-13T08:55:14+02:00

Objednávky 2022

2022-05-16T11:33:08+02:00

  Číslo objednávky:    /2022Popis: Cena:  €Identifikačné údaje dodávateľ: Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992Dátum vyhotovenia objednávky:Dátum zverejnenia:  Číslo objednávky: 18  /2022Popis: všeobecný tovar Cena:  399,54 €Identifikačné údaje dodávateľ: Domáce potreby, s.r.o. Sladkovičova 3, 082 71Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992Dátum vyhotovenia objednávky: 29.04.2022Dátum zverejnenia: 29.04.2022 Číslo objednávky: e mail    [...]

Objednávky 20222022-05-16T11:33:08+02:00

Zmluvy za rok 2022

2022-05-13T17:16:35+02:00

Názov zmluvy :  Uzavrel:a Obec Dubovica Popis:  Dátum uzavretia:  Dátum zverejnenia: Názov zmluvy :  Uzavrel:a Obec Dubovica Popis:  Dátum uzavretia:  Dátum zverejnenia: Názov zmluvy :  Zmluva o prevode výpočtovej technikyUzavrel: DEUS Blumental offices, Nam. Mateja Korvína 1, 811 07,IČO: 45736359 a Obec Dubovica Popis:  prevod vlastníckeho práva k výpočtovej technike  Dátum uzavretia: 11.05.2022  Dátum [...]

Zmluvy za rok 20222022-05-13T17:16:35+02:00