Oprava šatní FK Dubovica

/Oprava šatní FK Dubovica

Oprava šatní FK Dubovica

„Projekt podporený z rozpočtu PSK“

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2022 bola obci Dubovica  schválna výška dotácie:

Výzva:                               Výzva poslancov PSK  2022
Program:                           Šport
Podprogram:                    1.2 – ŠPORT – bežné (neinvestičné) výdavky
Druh výdavku:                   bežné
Názov projektu:                Oprava šatní FK Dubovica
Výška dotácie :                  4.000,- eur /slovom:
štyritisíc eur/
Termín realizácie
projektu:                         
1.1.2022 – 31.10.2022

Číslo zmluvy:                  č. 430/2022/OPR

Za účelom zlepšenia podmienok  hráčov sa v roku 2022 podarilo zrealizovať opravu šatní FK Dubovica. Práce boli realizované vďaka zamestnancom obce a pomoci členov FK Dubovica svojpomocne. Realizácia projektu bola financovaná z rozpočtu  PSK a vlastných zdrojov –  rozpočtu obce Dubovica.

V rámci projektu  boli realizované nasledovne práce v novej šatní:  vybúranie obkladov, dlažieb, rozvodov vody a kanalizácie, osekanie poškodených vnútorných omietok stien a vyrovnanie stropov sadrokartónom,  osadenie  nového okna, zárubne, dverí,  uloženie novej dlažby,  nové stierky, nové sociálne zariadenie – WC. V jestvujúcich sociálnych zariadeniach pre športovcov – demontáž zdravotechniky – WC mís a vodovodných batérií, zhotovenie nových rozvodov vody a kanalizácie, obklady stien, montáž dlažby, osadenie nových WC mís, umývadiel opravy vnútorných omietok, vymaľovanie stien a zakúpenie nových skriniek, vešiakov.
Opravu šatni  bolo potrebné zrealizovať  z dôvodu legislatívach zmien –  samostatná šatňa pre rozhodcov, ale aj  z dôvodu zlepšia  podmienok pre hráčov, trénerov, rozhodcov, a  účastníkov športových podujatí. So skladových priestorov pribudla jedna  samostatná nová šatňa  a vytvorili sa  modernejšie podmienky pre športové futbalové aktivity počas celého roka pre všetky vekové kategórie.

2022-11-29T17:58:20+02:00