Zadávanie zákazky na uskutočnenie služieb

/Zadávanie zákazky na uskutočnenie služieb

Zadávanie zákazky na uskutočnenie služieb

OBEC    DUBOVICA

Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany

Zadávanie zákazky na uskutočnenie služieb

„Zabezpečenie procesu VO podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre projekt „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu“

Obec Dubovica so sídlom Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle § 9 ods. 9 ZVO zadáva predmet zákazky: „Zabezpečenie procesu VO podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre projekt „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu“

 Kontaktné miesto pre získanie informácií:

OBEC DUBOVICA

Obecný úrad

Dubovica 190

082 71 Lipany

IČO: 00326992

DIČ: 2020711440

Bystrík HUDÁK, starosta obce

Tel. č.: 051/4572047

E-mail: ocudubovica@stonline.sk

Výzva na predkladanie ponúk stiahnuť  TU

Zverejnil: Bystrík Hudák dňa 20.01.2014

2018-08-06T21:51:39+02:00