Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru- odvolanie

/Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru- odvolanie

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru- odvolanie

Nakoľko pominuli dôvody vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva  vzniku  požiaru, Okresné riaditeľstvo HaZZ v  Prešove odvoláva odo dňa 01.08.2019 o 14.00 hod.  čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Odvolanie

2019-08-01T14:18:27+02:00