Dokumenty2018-08-31T01:39:47+02:00

Všeobecné  záväzné  nariadenia

Rozpočet obce

Uznesenia do 2014,  uznesenie od 2015

Faktúry – 201120122013, 201420152016

Objednávky – do 2013, 201420152016

Zmluvy – 2011201220132014, 20152016

Stavebné dokumenty – predlohy

Komunitný plán sociálnych služieb obce

Územný plán obce

Štatút obce

Rokovací poriadok

Program rozvoja obce Dubovica 2015 -2024