Najbližšie futbalové zápasy

/Najbližšie futbalové zápasy

Najbližšie futbalové zápasy

“A” –  mužstvo dospelých

14.05.2017 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 16.30  hod.
(čas odchodu 14.45  hod.)

Petrovany – Dubovica

Dorast

 13.05.2017 (Sobota) – Začiatok zápasu  o 15.00  hod. (čas odchodu 13.15    hod.)

Demjata –  Dubovica 

Žiaci  

13.05.2017 ( Sobota) Začiatok zápasu o   15.00 hod.  (čas odchodu 13.45   hod.)

Brezovička – Dubovica 

2018-08-06T21:37:53+02:00