Najbližšie futbalové zápasy

/Najbližšie futbalové zápasy

Najbližšie futbalové zápasy

“A” –  mužstvo dospelých

27.05.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 17.00  hod.

(čas odchodu o  0 hod.)

  •     Dubovica -Hermanovce

Dorast

26.05.2018 (Sobota) – Začiatok zápasu 15.00  hod. (čas odchodu 00   hod.)

  •   Dubovica   – Rožkovany

Žiaci   voľno

2018 ( Sobota) Začiatok zápasu o 15,00  hod.  (čas odchodu   hod.)

 *   Dubovica

2018-08-06T21:29:14+02:00