Najbližšie futbalové zápasy

/Najbližšie futbalové zápasy

Najbližšie futbalové zápasy

“A” –  mužstvo dospelých

03.06.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 17.00  hod.

(čas odchodu o  16.00 hod.)

  •    Rožkovany –  Dubovica 

Dorast

2.06.2018 (Sobota) – Začiatok zápasu 15.00  hod. (čas odchodu 13.3  hod.)

  •   Gregorovce – Dubovica  

Žiaci  

2.6.2018 ( Sobota) Začiatok zápasu o 10.30  hod.  (čas odchodu 9.30  hod.)

 *   Torysa – Dubovica

2018-08-06T21:29:07+02:00