Objednávky 2016

/Objednávky 2016

Objednávky 2016

 

Číslo objednávky: 1/2016
Popis:Objednávame u Vás kancelárske potreby na rok 2016 podľa potreby.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: GLOBUS, Vladislavom Gladišom, Lipany a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
7.1.2016 Dátum zverejnenia: 15.01.2016
Číslo objednávky: 2/2016
Popis:Objednávame u Vás materiál v roku 2016 podľa potreby.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Domáce potreby, s.r.o., Lipany a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
07.01.2016 Dátum zverejnenia: 15.01.2016

Číslo objednávky: 3/2016
Popis: Objednávame u Vás tovar a práce pre rok 2016 podľa požiadavky.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Ivan Bondra, Mudroňová 3, Prešov a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
07.01.2016 Dátum zverejnenia: 15.01.2016

Číslo objednávky:4/2016
Popis: Objednávame u Vás dodávku tovaru a služby pre rok 2016 podľa potreby.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
PHB, s.r.o., Kamenica a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
08.01.20106 Dátum zverejnenia: 15.01.2016

Číslo objednávky: 5/2016
Popis: Objednávame u Vás údržbu a opravu verejného osvetlenia na rok 2016 podľa požiadavky.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Ing. Ladislav Hrabčák, Elektromontáže, Nám. sv. Martina 89, Lipany a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
08.01.2016 Dátum zverejnenia: 15.01.2016

Číslo objednávky: 6/2016
Popis: Objednávame u Vás stavebný materiál a tovar pre rok 2016 podľa požiadavky na základe telefonického upresnenia.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: STAV-MAJO, s.r.o., Železničná 11, Lipany a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
08.01.2016 Dátum zverejnenia: 15.01.2016
Číslo objednávky: 7/2016
Popis: Objednávame u Vás dodávku tovaru na rok 2016 podľa potreby
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: MIREX – Armatúry , s.r.o., Železničná 11 Lipany a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
8.1.2016 Dátum zverejnenia: 15.01.2016
Číslo objednávky: 8/2016
Popis: Objednávame u Vás zabezpečenie VO v rámci projektu – obnova MŠ Dubovica – zvýšenie energetickej účinnosti budov v čiastke 2.000,00 € bez DPH
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Lasachi s.r.o., Volgogradská 9 Prešov a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.1.2016 Dátum zverejnenia: 15.01.2016
Číslo objednávky: 9/2016
Popis: Objednávame u Vás preklad súhrnnej správy č. 7 k projektu MuLuDu zo slovenského jazyka do poľského v cene 60,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Izabela Zajac, ul. Garbarska 24/35 31 131 Krakow Poľsko, a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.01.2016 Dátum zverejnenia: 15.01.2016
Číslo objednávky: 10 /2016
Popis: Objednávame u Vás kontrolu a čistenie komína pre obvod spalín z plynu v telocvični ZŠ Dubovica v cene 15 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Ján Molnár – Kominárstvo, Kamenica 646 a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.01. 2016 Dátum zverejnenia: 18.01.2016
Číslo objednávky: email /2016
Popis: Objednávame u Vás inštaláciu update programu na rok 2016 v cene 170,56 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: IFOsoft s.r.o., Sabinovská 36, Prešov, IČO: 31666108 a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
02.02.2016 Dátum zverejnenia: 02.02.2016
Číslo objednávky: 11/2016
Popis: Objednávame u Vás revíziu el. inštalácie v telocvični – MŠ Dubovica v cene 220 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Jozef Jacko, Odbojárska 42, 082 71 Lipany a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.01.2016 Dátum zverejnenia: 18.01.2016
Číslo objednávky: 12/2016
Popis: Objednávame u Vás projektovú dokumentáciu k projektu“Obnova MŠ Dubovica – zvýšenie energetickej účinnosti budov“ v celkovej cene 5880 €.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: 4 ARCH STUDIO s.r.o., Veterná 655/6 Haniska a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
5.2.2016 Dátum zverejnenia: 8.2.2016
Číslo objednávky: 13/2016
Popis: Objednávame u Vás vypracovanie energetického auditu pre stavbu „Obnova MŠ Dubovica – zvýšenie energetickej účinnosti budov“ v celkovej sume 4.550,- €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: TENES s.r.o., Komarany 85 Vranov nad Topľou a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
5.2.2016 Dátum zverejnenia: 8.2.2016
Číslo objednávky: 14 /2016
Popis: Objednávame u Vás vypracovanie žiadosti o NFP k projektu „Obnova MŠ Dubovica – zvýšenie energetickej účinnosti budov“ v celkovej čiastke 900,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: TIBURON s.r.o., Levočská 12, Prešov a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
5.2.2016 Dátum zverejnenia: 8.2.2016
Číslo objednávky: 15/2016
Popis: Objednávame u Vás preklad zo slovenčiny do poľštiny v celkovej čiastke 25,20 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: IZABELA ZAJAc, Celapolka, Garbiarska 24/35, Krakow a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.2.2016 Dátum zverejnenia: 16.2.2016
Číslo objednávky: 16 /2016
Popis: Objednávame u Vás Dodávku a montáž plastových okien 4 ks, plastové dvere 1 ks v celkovej cene 1157,16 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Glastav.s.r.o. Železničná 11, Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.2.2016 Dátum zverejnenia: 23.2.2016
Číslo objednávky: 17/2016
Popis: Objednávame u Vás kultúrne divadelné vystúpenie „Ženský zákon“ dňa 13.3.2016 o 15.30 hod. v kultúrnom dome Dubovica v celkovej cene 350,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: OZ na Doske , Vlada Clementisa 14 Prešov a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.2.2016 Dátum zverejnenia: 23.2.2016
Číslo objednávky: 18/2016
Popis: Objednávame u Vás satén červený 34 m, podšívku bielu 70 m v cene 106,39 € – materiál na oponu v sále kultúrneho domu
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: ODEVA spol, s.r.o., Kapt. Nálepku 4, Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.3.2016 Dátum zverejnenia: 4.3.2016
Číslo objednávky: 19 /2016
Popis: Objednávame u Vás vypracovanie energ. projektového hodnotenia k stavebnému povoleniu na stavbu „Obnova MŠ Dubovica – zvýšenie energetickej účinnosti budov“ v čiastke 500,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: TENES s.r.o., Komarany 85 Vranov nad Topľou a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.3.2016 Dátum zverejnenia: 4.3.2016
Číslo objednávky: 20 /2016
Popis: Objednávame u Vás dodávku a montáž betónového plota vo výške 150 cm a dĺžke 46 bm, zhora platňa presvetlená s dopravou a vykládkov v celkovej cene 2890,20 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: PROFIL INVEST s.r.o., Staničná 1250, Vranov Nad Topľou a Obec Dubovica, vz, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
9.3.2016 Dátum zverejnenia: 16.3.2016
Číslo objednávky: 21/2016
Popis: Objednávame u Vás opravu kanalizačného potrubia po zosuve pôdy v časti smer Holcia pod ovčiarňou v celkovej čiastke 4992,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Slovdach,s.r.o., Popradská 23, Stará Ľubovňa, a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
9.3.2016 Dátum zverejnenia: 16.3.2016
Číslo objednávky: 22/2016
Popis: Objednávame u Vás plastovú garážovú bránu dvojkrídlovú o rozmeroch 3500×3200 zateplenú s dodávkou a montážou v cene 1.087,00 € s DPH
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Glastav.s.r.o. Železničná 11, Lipany a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
9.3.2016 Dátum zverejnenia: 16.3.2016
Číslo objednávky: 23 /2016
Popis: Objednávame u Vás plastové formy striešku na múrik hladké 39x27x5 cm 10 ks v celkovej cene 33,22 €.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: JAZU BB spol. s r.o. Nový Svet 14670/54, Banská Bystrica a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.3.2016 Dátum zverejnenia: 16.3.2016
Číslo objednávky: 24 /2016
Popis: Objednávame u Vás žalúzie horizont. a materiál na opravu elektr. vedenia v požiarnej zbrojnici v celkovej výške 168,40 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Glastav.s.r.o. Železničná 11, Lipany a Obec Dubovica, vz Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
19.3.2016 Dátum zverejnenia: 21.3.2016
Číslo objednávky: 25/2016
Popis: Objednávame u Vás geometrický plán na zriadenie vecného bremena uloženia kanalizácie cez parc. KNC 672/3 , E 341/5 v k.u. Dubovica Holcija v čiastke 240 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: GEP Štefan Varga , Boženy Nemcovej 12, Prešov 5 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
19.3.2016 Dátum zverejnenia: 21.3.2016
Číslo objednávky: e mail /2016
Popis: Objednávame u Vás striešku v celkovej cene 44,52 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Gutta ČR Praha spol. s.r.o. Na dlohém lánu 41 Praha a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
27.3.2016 Dátum zverejnenia: 15.4.2016
Číslo objednávky: e mail /2016
Popis: Objednávame u Vás striešku v celkovej cene 155,87 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Gutta ČR Praha spol. s.r.o. Na dlohem lánu 41 Praha a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
8.4.2016 Dátum zverejnenia: 15.4.2016
Číslo objednávky: 26 /2016
Popis: Objednávame u Vás PVC krytinu 30 m2 sokel 20 bm, lepidlo 1 kg. v celkovej cene 288,81 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: SALT Elektro, Sabinov, Nám. Slobody 40 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
11.4.2016 Dátum zverejnenia: 15.4.2016
Číslo objednávky: e mail /2016
Popis: Objednávame u Vás na základe telefonického rozhovoru utierky v počte 324 ks utierok t.j. 27 balení (balenie 12 ks/8 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: obchod@obliečkylusinda.eu. a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.4.2016 Dátum zverejnenia: 14.4.2016
Číslo objednávky: 27 /2016
Popis: Objednávame u Vás vytýčenie hraníc parcely č. 670/3 a časti parciel 676/2, 17 cena dohodou celkom 250,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Ing. Miloš Kožuško, geodet, Nám. sv. Martina 93 Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
19.4.2016 Dátum zverejnenia: 21.04.2016
Číslo objednávky: 28/2016
Popis: Objednávame u Vás zvody, žľaby, čelka, kotlíky 2 ks kolena, objímky na odvod dažďovej vody v PZ v čiastke 150,56 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Blachotrapez s.r.o., prevádzka Lipany   a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.04.2016 Dátum zverejnenia: 21.04.2016
Číslo objednávky: 29/2016
Popis: Objednávame u Vás USB dosky šrauby 12 mm 12,5 m2 + porez v celkovej čiastke 68,4 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Milan Kravec – Mirka, Sabinovská 5, Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.04.2016 Dátum zverejnenia: 21.04.2016
Číslo objednávky:30 /2016
Popis: Objednávame u Vás vodoinštalatérstvo práce vo viacúčelovom dome Dubovica v celkovej cene 155 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Miroslav Janič, Rožkovany 202 Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
4.05.2016 Dátum zverejnenia: 6.5.2016
Číslo objednávky:  e mail/2016
Popis: Objednávame u Vás monitorovací vrt  za účelom zriadenia vodného zdroja v katastri obce Dubovica  pri obecnej chate. Dojednaná cena za 1 m  vývrtu s  rúrou a obsypom je 70,00 €, cena za  jednu cestu z Prešova do Dubovice 1,50 €. 
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: iveta bak.@gmail.com,  JURLA VRT s.r.o. Slnečná 314/20 Svinia a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 10.05.2016  Dátum zverejnenia: 13.5.2016
Číslo objednávky: 31/2016
Popis: Objednávame u Vás koryta betónové žľaby – liatinové 170/140/1000 10 ks v celkovej cene 250,20 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: LIBET, s.r.o., Krivianska 49, Lipany Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.6.2016 Dátum zverejnenia: 5.6.2016
Číslo objednávky: 32/2016
Popis: Objednávame u Vás mulčovaciu kosu Hurikan F 550 v cene 849,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: GARDEN TECHNIK, s.r.o. Levočská 12 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
9.6.2016 Dátum zverejnenia: 10.6.2016
Číslo objednávky: 33/2016
Popis: Objednávame u Vás lano strunu na krovinorez 2,7 mm 2×720 m v celkovej cene 196,20 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Viktória – Hámor s.r.o. Šugovská Dolina 10, Medzev a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.6.2016 Dátum zverejnenia: 10.6.2016
Číslo objednávky: 34/2016
Popis: Objednávame u Vás opravu kovovej brány pri cintoríne v celkovej hodnote 1560 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Jozef Jarčuška – KOVUM, Hollého 30 Sabinov a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.6.2016 Dátum zverejnenia: 10.6.2016
Číslo objednávky: 35 /2016
Popis: Objednávame u Vás 22 ks kníh pre prvý ročník žiakov ZŠ pod názvom „Abeceda múdra teta“ v celkovej cene 132 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Vítezlav Fischer, Život a zdravie Kokošovce 65 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.06.2016 Dátum zverejnenia: 17.06.2016
Číslo objednávky: 36/2016
Popis: Objednávame u Vás opravu robota kuchyňa a dodanie háku v celkovej hodnote 150,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Michal Jedinák ml. Veľký Lipník 8, IČO:43385249 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.6.2016 Dátum zverejnenia: 17.6.2016
Číslo objednávky: 37/2016
Popis: Objednávame u Vás kamenivo s dopravou 53,86 t v celkovej čiastke 510,59 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: EKOPRIM s.r.o., Strojnicka 17, Prešov a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.6.2016 Dátum zverejnenia: 20.6.2016
Číslo objednávky: 38/2016
Popis: Objednávame u Vás murárske práce v interiéry materskej školy,vyspravky stien, penetrácia štukovanie, natiahnutie sokelu malmolitom v celkovej čiastke 800,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Stanislav Jadviš, Červenica  70, Pečovská Nová Ves a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.6.2016 Dátum zverejnenia: 24.06.2016
Číslo objednávky: 39/2016
Popis: Objednávame u Vás nohavice 2 ks k dubovickému kroju a 2 ks košele k dubovickému mužskému kroju v celkovej cene 320,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Mária Andrejová Dubovica 115, 082 71 Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.6.2016 Dátum zverejnenia: 20.6.2016
Číslo objednávky: email/2016
Popis: Objednávame u Vás žltý stan o rozmeroch 3×6 m v celkovej sume 220,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Jakub Altan – Uderman s.r.o., Na kameni 385/5, Raslavice a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.6.2016 Dátum zverejnenia: 22.6.2016
Číslo objednávky: 40/2016
Popis: Objednávame u Vás zemné práce pri úprave zberného dvora, parkovisko cintorín, čistenie potoka pri ihrisku, výkop a zásyp odvodňovacieho kanála – chodník Lipany strojom JCB 3 CX v celkovej čiastke 994 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Jiří Prochádzka, Dubovica 45, 082 71 Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.6.2016 Dátum zverejnenia: 22.6.2016
Číslo objednávky: 41/2016
Popis: Objednávame u Vás Lajblík folklórny – vyšívaný 7 ks v čiastke 1000,00 €, opasok 10 ks 440,00 € a klobúk 10 ks 440,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Cipisek ART s.r.o., Podhradik 9, 080 06 Prešov a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
27.6.2016 Dátum zverejnenia: 30.6.2016
Číslo objednávky: 42/2016
Popis: Objednávame u Vás Wifi router b čiastke celkom 112, 00 Eur
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: MK HLAS Ing. Makara, Bernoláková 5 083 01 Sabinov a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
27.6.2016 Dátum zverejnenia: 30.6.2016
Číslo objednávky: e mail /2016
Popis: Objednávame u Vás 2 ks kamery Full HD HDCVI s nočným videním, videorekordér, disk na záznam, krabica na stĺp s elektro výbavou, montážny materiál, montáž a doprava v v celkovej cene s DPH 965,76 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: mkhlas@mkhlas.sk – MK HLAS, s.r.o., Bernoláková 73 Sabinov a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
06.07. 2016 Dátum zverejnenia: 8.07.2016 .
Číslo objednávky: 43/2016
Popis: Objednávame u Vás zimnú asfaltovú zmes a 25 kg vrecia 2 ks v celkovej čiastke 19,34 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Slavko JURKO, JS Agrotechnika, 082 21 Medzany 156 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
6.7.2016 Dátum zverejnenia: 8.7.2016
Číslo objednávky: 44 /2016
Popis: Objednávame u Vás posuvné dvere 1030×1850 mm s montážou v celkovej čiastke 195 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Peter Neméth, Nám sv. Martina 89, 082 71 Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
7.7.2016 Dátum zverejnenia: 8.7.2016
Číslo objednávky: 45/2016
Popis: Objednávame u Vás stavebné práce v objekte materskej školy – dlažba, obklady v celkovej čiastke 930,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Ján Pavel, Dubovica 41, Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
7.7.2016 Dátum zverejnenia: 8.7.2016
Číslo objednávky: 46/2016
Popis: Objednávame u Vás vodoinštalatérske   práce v materskej škole v celkovej cene 200,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Janič Miroslav, Rožkovany 202, Lipany  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 7.7.2016 Dátum zverejnenia:8.7.2016
Číslo objednávky: 47/2016
Popis: Objednávame u Vás vodoinštalatérske   práce v materskej škole v celkovej cene 200,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Hovan Vladimír, Jakovany 113,  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  7.7.2016 Dátum zverejnenia: 8.7.2016
Číslo objednávky: 48/2016
Popis: Objednávame u Vás  podlahovinu TARKET AE 70 – Topaz 192 m2 v celkovej cene 2160,00 €, penetráciu 1 ks 5l, lepidlo chemoprén extrém 800ml 1 ks
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Jozef Kropiľak, prevádzka Miriam štúdio, Hviezdoslavova 10, pobočka Sabinov a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
5.8.2016 Dátum zverejnenia:8.8.2016
Číslo objednávky: 49/2016
Popis: Objednávame u Vás vyrovnanie podlahy v MŠ Dubovica cca 150 m2 v celkovej cene 399,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Peter Pariľák, Sabinovská 7, Lipany  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 30.8.2016 Dátum zverejnenia: 2.9.2016
Číslo objednávky: 50/2016
Popis: Objednávame  u Vás obrusy do klutúrneho domu 27 ks v cene 11,00 €/ks v celkovej cene 297 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Tibor Farkaš, Belivie, Vinohrady 992/5  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 30.8.2016Dátum zverejnenia: 2.9.2016
Číslo objednávky: 51/2016
Popis: Objednávame u Vás 3 ks lajblík  vyšívaný  folklórny v cene 220,00 €/ ks, celková cena 660,00 €.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Cipisek art, s.ro. Podhradík 9, Prešov a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
30.8.2016 Dátum zverejnenia:2.9.2016
Číslo objednávky:52/2016
Popis: Objednávame u Vás stavebné práce s dodavkovou materiálu a zamerania podlahy  – vyrovnávka nivelizačnou hmotou  v MŠ Dubovica v cene 877,68 €.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: BAU-IZOLTECH, s.r.o., Duchnovičovo námestie 1/3951, Prešov a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
30.8.2016 Dátum zverejnenia: 2.9.2016
Číslo objednávky: 53/2016
Popis: Objednávame u Vás pamätnú plaketu pre družobnú gminu Wišniew 1 ks v cene 8,18 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: LIM-PO s.r.o.,Jesenná 1 Prešov  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 12.9.2016 Dátum zverejnenia:16.09.2016
Číslo objednávky: 54/2016
Popis: Objednávame u Vás prepravu na trase Dubovica Wišniew  – PL a späť dňa 16.9.2016 – 19.9.2016 v celkovej cene 139,20 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: V.A.M.T. s.r.o, Orgovánová 31, Pečovská Nová Ves a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
12.9.2016 Dátum zverejnenia: 19.09.2016
Číslo objednávky: 55/2016
Popis: Objednávame u Vás opravu a servis kopírovacieho stroja CANON IR v celkovej cene 157,66 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Ivan Bondra, TELCO B, Mudroňova 3, Prešov a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
18.9.2016  Dátum zverejnenia: 19.9.2016
Číslo objednávky: 56/2016
Popis: Objednávame u Vás loptičky 120 ks, lepidlo Donic Vario,Clean 500 ml 1 ks v cene 155,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Robert Valúch, Bajzová  2420/27, Žilina a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 18.9.2016 Dátum zverejnenia: 19.9.2016
Číslo objednávky: 57/2016
Popis: Objednávame u Vás betón  3m3 v cene 212,40 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: LIBET, s.r.o., Krivianska 49, Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.9.2016 Dátum zverejnenia: 23.9.2016
Číslo objednávky: 58/2016
Popis: Objednávame u Vás rúru s pätkou 50 – 4 ks , obrubník 100x20x10 70 ks s dopravou a výkladkou v celkovej cene 457, 00€
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: PIL-Stav s.r.o., Hollého 34 Sabinov a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  20.9.2016 Dátum zverejnenia: 23.9.2016
Číslo objednávky: 59/2016
Popis: Objednávame u Vás tvorbu reklamnej webovej stránky obce  za celkovú cenu 720 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: LEON PLUS, s.r.o. Ovocinárska 276/141 Nitra a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.9.2016 Dátum zverejnenia: 23.9.2016
Číslo objednávky: 60/2016
Popis: Vystúpenie ĽH – Zamiškovici na deň 20.10.2016 k mesiacu úcty k starším  za celkovú cenu 150,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Jozef Zamiška, Kolačkov 175 IČO:  45959536 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 3.10.2016 Dátum zverejnenia:7.10.2016
Číslo objednávky: 61/2016
Popis: Objednávame u Vás loptičky ,taška,  poťahy tenisky v celkovej sume 189,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Róbert Valuch Bajzova 2420/27 Žilina IČO: 40583236 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 3.10.2016 Dátum zverejnenia:7.10.2016
Číslo objednávky: e mail/2016
Popis: Koš na odpadky s popolníkom 2 ks, preprava v celkovej cene 48,84 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:, a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
5.10.2016  Dátum zverejnenia: 7.10.2016
Číslo objednávky: 62/2016
Popis: Objednávame u Vás aktualizáciu predpísanej dokumentácue BOZP a PO a vykonanie školenia zamestnancov BOZP a PO v celkovej sume 150 € .
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Radoslav Dugas- R.DTech, Jarovnice 246, IČO: 34813616 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
4.10.2016 Dátum zverejnenia: 7.10.2016
Číslo objednávky: email  č.2663/2016
Popis: Tieniaca sieť 10m  x 120 cm v celkovej výške 31,38 Eur
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Bizam.sk eschop@bizam.sk a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom  obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
19.10.2016 Dátum zverejnenia: 20.10.2016
Číslo objednávky: 63/2016
Popis: Objednávame u Vás opravu traktorovej vlečky, hydrauliky, rámu v celkovej cene  234,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Kovstav, s.r.o., Krivianska 51, Lipany  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
4.11.2016 Dátum zverejnenia:7.11.2016
Číslo objednávky: 64/2016
Popis: Objednávame u Vás vypracovanie štúdie detského ihriska v čiastke 200,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Hrabčák, s.r.o., železničná 11, Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
4.11.2016 Dátum zverejnenia:7.11.2016
Číslo objednávky: 65/2016
Popis: Objednávame u Vás zemné práce zo strojom JCB 3CX, výkop a zásyp vodovodného potrubia pri multifunkčnom ihrisku, výkopové práce pri stavbe chodníka smer Lipany, úprava terénu na zbernom dvore,rozhŕňanie drte na parkovisku  – cintorín v celkovej čiastke 990,€
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:, a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
7.11.2016 Dátum zverejnenia:7.11.2016
Číslo objednávky: 66/2016
Popis: Objednávame u Vás spracovanie projektu v čiastke 100 €  k jurmaku komunitná nadácia Modrá Torysa
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:,ZOHT, Krivianska 1, 082 71  Lipany  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  8.11.2016 Dátum zverejnenia: 24.11.2016
Číslo objednávky:67 /2016
Popis: Objednávame u Vás demontáž a spätnú montáž svietidiel verejného osvetlenia v obci za celkovú cenu 341,23   
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: O.S.V.O. Comp. a.s., Strojnícka 18, 080 01  Prešov  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 15.11.2016 Dátum zverejnenia:24.11.2016
Číslo objednávky: email/2016
Popis: Objednávka daňových tlačív v cene 27,00€
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: L.Borzi-FVCC, Hviezdoslavova 25, Rimavská Sobota a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.11.2016 Dátum zverejnenia: 24.11.2016
Číslo objednávky: /2016
Popis:
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:, a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
Dátum zverejnenia:
[/fusion_builder_column]
2018-08-31T01:40:06+02:00