Objednávky 2017

/Objednávky 2017

Objednávky 2017

 

Číslo objednávky: 1/2017
Popis:Objednávame u Vás kancelárske potreby na rok 2017 podľa potreby.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: GLOBUS, Vladislavom Gladišom, Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 3.1.2017 Dátum zverejnenia: 9.01.2017
Číslo objednávky: 2/2017
Popis:Objednávame u Vás materiál , elektro podľa potreby na  rok 2017
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Domáce potreby, s.r.o., Lipany a Obec Dubovica, vz.  Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
03.01.2017 Dátum zverejnenia: 9.01.2017
Číslo objednávky: 3/2017
Popis: Objednávame u Vás stavebný materiál a tovar na  rok 2017 podľa potreby na základe  upresnenia.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
STAV-MAJO, s.r.o., Železničná 11, Lipany  a Obec Dubovica,vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
03.01.2017 Dátum zverejnenia: 9.01.2017

Číslo objednávky: 4/2017
Popis: Objednávame u Vás dodávku tovaru na rok 2017 podľa požiadavky
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: MIREX – Armatúry , s.r.o., Železničná 11 Lipany a Obec Dubovica,vz.  Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 3.1.2017 Dátum zverejnenia: 9.01.2017
Číslo objednávky:5 /2017
Popis: Objednávame u Vás kamenivo na rok 2017 podľa požiadavky na jednotlivé frakcie
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: EKOPRIM s.r.o., Strojnícka 17 080 01  Prešov a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 3.1.2017 Dátum zverejnenia:  9.1.2017
Číslo objednávky: 6/2017
Popis: Objednávame u Vás stravu  pre deti MŠ žiakov ZŠ a zamestnancov OÚ počas roka 2017
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:Materská škola  Dubovica 48  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 3.1.2017 Dátum zverejnenia: 9.1.2017
Číslo objednávky: 7/2017
Popis: Objednávam u Vás  Geometrický plán na oddelenie parciel 481/2 a 644/11 k zámene pozemkov pre miestne komunikáciu  v k .u. Dubovica  za celkovú cenu 288,-  EUR.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  Dátum zverejnenia:
Číslo objednávky:e mail /2017 č. 400044043
Popis: Classik biely tryskový sušič v celkovej čiastke 581,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Jet Dryer , Xarum, s.r.o. J. Francisciho 1731/29, Levoča, a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.1.2017  Dátum zverejnenia:16.1.2017 
Číslo objednávky:e mail/2017 č. 16361
Popis:  lišty rohové 40×40  – buk – 32 ks  , lepidlo 2 ks   v celkovej cene 219,32 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Dimex – Slovensko s.r.o., Robotnícka 2 Martin   a Obec Dubovica, vz.  Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 13.1.2017 Dátum zverejnenia:16.1.2017 
Číslo objednávky:e mail /2017 č. 400044044
Popis: Classik biely tryskový sušič v   celkovej čiastke 581,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Jet Dryer , Xarum, s.r.o. J. Francisciho 1731/29, Levoča a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
18.1.2017  Dátum zverejnenia:20.1.2017 
Číslo objednávky: 8/2017
Popis: Objednávame u Vás kontrolu a čistenie komína  pre odvod spalín z plynu v MŠ – telocvičňa v celkovej cene 15,00€
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Ján Molnár, Kominárstvo Kamenica 646 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.01.2016  Dátum zverejnenia: 27.01.2017
Číslo objednávky: 9/2017
Popis:Objednávame u Vás drevo Donic poťah pre STK za celkovú cenu 78,90 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Róber Valuch, Bajzová 2420/27 010 01 Žilina a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
02.02.2017  Dátum zverejnenia: 6.2.2017
Číslo objednávky: e mail/2017
Popis: Objednávame update progrmu na rok  2017 a a konverziu údajov pre moduly. EO, PU, HaNM, DaP, FaO
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36, Prešov, IČO: 31666108 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  3.2.2017 Dátum zverejnenia:6.2.2017 
Číslo objednávky: 10/2017
Popis: Objednávame u Vás vystúpenie v kultúrnom programe „Fašiangy s folklórom dňa 25.2.2017 o 16.00 hod. v cene 150,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:Mária Triščová, Ľudová rozprávačka, Jarovnice 217 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.2.2017  Dátum zverejnenia: 6.2.2017
Číslo objednávky: 11/2017
Popis: Rodičovské združenie pri  ZUŠ v Lipanoch, Základná umelecká škola  Štúrová 29, Lipany
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Objednávame u Vás vystúpenie folklórneho súboru Šarišská lipa dňa 25.02.2017 v čiastke 100,00 € a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 6.2.2017 Dátum zverejnenia: 6.2.2017
Číslo objednávky: email /2017
Popis: Objednávame u Vás divadelné predstavenie Na skle maľované 12.03.2017 o 15 hod. pri príležitosti MDŽ v celkovej cene 500,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: DKD DRaK, Hlavná 18, Prešov  IČO: 377930 12 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 15.02.2017 Dátum zverejnenia: 17.02.2017
Číslo objednávky: 12/2017
Popis: Objednávame u Vás  oceľové lanko o priemer 4 mm obal PVC 200 bm, napínacia skrutku  10/100 mm 0-4 10 ks, lanko svorka 5 mm 20 ks v celkovej cene 167,60 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Firma KOŠÍK siete s.r.o. Detvianska 6,  Nové Zámky IČO: 36556858 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  24.02.2017 Dátum zverejnenia: 28.2.2017
Číslo objednávky: 13/2017
Popis: Objednáme u Vás  ADJ Mediaoperator BT 1 ks   cene 109,-  €
Identifikačné údaje dodávateľa:  AVACO multimediá, s.r.o. Okružná 24,  080 01  Prešov  a odberateľa:a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
02.03.2017  Dátum zverejnenia:  09.03.2017
Číslo objednávky: e mail/2017
Popis: Objednávame u Vás ochrannú sieť na multifunkčné ihrisko . Parametre: sieť uzlová priemer oka 4,5 x 4,5 mm rozmery výška 3 m šírka 120 m 
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:Firma KOŠÍK siete s.r.o. Detvianska 6,  Nové Zámky IČO: 36556858 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  09.03.2017 Dátum zverejnenia: 09.03.2017
Číslo objednávky: 14/2017
Popis: Objednávame u Vás drevený obklad Tatranský profil – originál 15/96 x 4000 I. trieda – smrek  38,4 m2 v celkovej cene 239.62 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Jadroň WOOD – Profil s.r.o., Liesek 489 / 1  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 18.01.2017  Dátum zverejnenia: 24.04.2017
Číslo objednávky: 15/2017
Popis: Objednávame u Vás oceľové stožiare 2 ks – uložnik l ks v celkovej cene 643,20 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
   18.04.2017 Dátum zverejnenia: 24.04.2017
Číslo objednávky: 16/2017
Popis: Objednávame u Vás šachtu darlingovú PVC za celkovú cenu 228 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: NOVAVIA, s.r.o, Šoltesovej 3, 080 01 Prešov a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  18.04.2017 Dátum zverejnenia: 24.04.2017
Číslo objednávky: 17/2017
Popis: Objednávame u Vás obedy pre zamestnancov na rok 2017
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  RE+MONT s.r.o., Torysa 360, 082 76 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 18.04.2017  Dátum zverejnenia: 24.04.2017
Číslo objednávky: 18/2017
Popis: Objednávame u Vás výrobu formy 1 ks, na odvod vody  a profil „L“ 50x50x1000  – l0 ks v cene 753,60 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  18.04.2017 Dátum zverejnenia: 24.04.2017
Číslo objednávky: e mail/2017
Popis: Forma na chod. dlaždicu TEHLA DRSNÁ – jemná 2.99 €/ks x 5
spolu 17,94 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: jazu@esoft.sk JAZU BB, spol. s r.o,Nový Svet 54,974 01 Banská Bystrica,IČO:36 784 397 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 21.04.2017 Dátum zverejnenia: 24.04.2017
Číslo objednávky: 19/2017
Popis: Objednávame u Vás inštaláciu APP Smart PSS, stiahnutie videozáznam a cestovné v cene 70,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: MK Hlas s.r.o. Bernoláková 73/5, 083 01  Sabinov, IČO: 45352305 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  21.04.2017 Dátum zverejnenia: 24.04.2017
Číslo objednávky:21 /2017
Popis:
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  Dátum zverejnenia:
Číslo objednávky: 22/2017
Popis: Objednávame si u Vás zabezpečenie tovarov súvisiacich s vykonávaním informovania a publicity pre projekt: Obnova materskej školy Dubovica, zvýšenie energetickej účinnosti budov. 
Identifikačné údaje dodávateľa :FOR PROJECT,Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava,IČO: 48 103 276   a odberateľa: Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 29.5.2017 Dátum zverejnenia: 29.5.2017
Číslo objednávky: /2017
Popis:
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  Dátum zverejnenia:
[/fusion_builder_column]
2018-08-31T01:39:55+02:00