Objednávky 2017

/Objednávky 2017

Objednávky 2017

 

Číslo objednávky: 1/2017
Popis:Objednávame u Vás kancelárske potreby na rok 2017 podľa potreby.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: GLOBUS, Vladislavom Gladišom, Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 3.1.2017 Dátum zverejnenia: 9.01.2017
Číslo objednávky: 2/2017
Popis:Objednávame u Vás materiál , elektro podľa potreby na  rok 2017
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Domáce potreby, s.r.o., Lipany a Obec Dubovica, vz.  Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
03.01.2017 Dátum zverejnenia: 9.01.2017
Číslo objednávky: 3/2017
Popis: Objednávame u Vás stavebný materiál a tovar na  rok 2017 podľa potreby na základe  upresnenia.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
STAV-MAJO, s.r.o., Železničná 11, Lipany  a Obec Dubovica,vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
03.01.2017 Dátum zverejnenia: 9.01.2017

Číslo objednávky: 4/2017
Popis: Objednávame u Vás dodávku tovaru na rok 2017 podľa požiadavky
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: MIREX – Armatúry , s.r.o., Železničná 11 Lipany a Obec Dubovica,vz.  Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 3.1.2017 Dátum zverejnenia: 9.01.2017
Číslo objednávky:5 /2017
Popis: Objednávame u Vás kamenivo na rok 2017 podľa požiadavky na jednotlivé frakcie
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: EKOPRIM s.r.o., Strojnícka 17 080 01  Prešov a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 3.1.2017 Dátum zverejnenia:  9.1.2017
Číslo objednávky: 6/2017
Popis: Objednávame u Vás stravu  pre deti MŠ žiakov ZŠ a zamestnancov OÚ počas roka 2017
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:Materská škola  Dubovica 48  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 3.1.2017 Dátum zverejnenia: 9.1.2017
Číslo objednávky: 7/2017
Popis: Objednávam u Vás  Geometrický plán na oddelenie parciel 481/2 a 644/11 k zámene pozemkov pre miestne komunikáciu  v k .u. Dubovica  za celkovú cenu 288,-  EUR.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: GEP Štefan Varga, Boženy Nemcovej 12, Prešov a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  Dátum zverejnenia:
Číslo objednávky:e mail /2017 č. 400044043
Popis: Classik biely tryskový sušič v celkovej čiastke 581,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Jet Dryer , Xarum, s.r.o. J. Francisciho 1731/29, Levoča, a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.1.2017  Dátum zverejnenia:16.1.2017 
Číslo objednávky:e mail/2017 č. 16361
Popis:  lišty rohové 40×40  – buk – 32 ks  , lepidlo 2 ks   v celkovej cene 219,32 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Dimex – Slovensko s.r.o., Robotnícka 2 Martin   a Obec Dubovica, vz.  Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 13.1.2017 Dátum zverejnenia:16.1.2017 
Číslo objednávky:e mail /2017 č. 400044044
Popis: Classik biely tryskový sušič v   celkovej čiastke 581,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Jet Dryer , Xarum, s.r.o. J. Francisciho 1731/29, Levoča a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
18.1.2017  Dátum zverejnenia:20.1.2017 
Číslo objednávky: 8/2017
Popis: Objednávame u Vás kontrolu a čistenie komína  pre odvod spalín z plynu v MŠ – telocvičňa v celkovej cene 15,00€
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Ján Molnár, Kominárstvo Kamenica 646 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.01.2016  Dátum zverejnenia: 27.01.2017
Číslo objednávky: 9/2017
Popis:Objednávame u Vás drevo Donic poťah pre STK za celkovú cenu 78,90 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Róber Valuch, Bajzová 2420/27 010 01 Žilina a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
02.02.2017  Dátum zverejnenia: 6.2.2017
Číslo objednávky: e mail/2017
Popis: Objednávame update progrmu na rok  2017 a a konverziu údajov pre moduly. EO, PU, HaNM, DaP, FaO
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36, Prešov, IČO: 31666108 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  3.2.2017 Dátum zverejnenia:6.2.2017 
Číslo objednávky: 10/2017
Popis: Objednávame u Vás vystúpenie v kultúrnom programe „Fašiangy s folklórom dňa 25.2.2017 o 16.00 hod. v cene 150,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:Mária Triščová, Ľudová rozprávačka, Jarovnice 217 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.2.2017  Dátum zverejnenia: 6.2.2017
Číslo objednávky: 11/2017
Popis:Objednávame u Vás vystúpenie folklórneho súboru Šarišská lipa dňa 25.02.2017 v čiastke 100,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Rodičovské združenie pri  ZUŠ v Lipanoch, Základná umelecká škola  Štúrová 29, Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 6.2.2017 Dátum zverejnenia: 6.2.2017
Číslo objednávky: email /2017
Popis: Objednávame u Vás divadelné predstavenie Na skle maľované 12.03.2017 o 15 hod. pri príležitosti MDŽ v celkovej cene 500,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: DKD DRaK, Hlavná 18, Prešov  IČO: 377930 12 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 15.02.2017 Dátum zverejnenia: 17.02.2017
Číslo objednávky: 12/2017
Popis: Objednávame u Vás  oceľové lanko o priemer 4 mm obal PVC 200 bm, napínacia skrutku  10/100 mm 0-4 10 ks, lanko svorka 5 mm 20 ks v celkovej cene 167,60 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Firma KOŠÍK siete s.r.o. Detvianska 6,  Nové Zámky IČO: 36556858 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  24.02.2017 Dátum zverejnenia: 28.2.2017
Číslo objednávky: 13/2017
Popis: Objednáme u Vás  ADJ Mediaoperator BT 1 ks   cene 109,-  €
Identifikačné údaje dodávateľa:  AVACO multimediá, s.r.o. Okružná 24,  080 01  Prešov  a odberateľa:a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
02.03.2017  Dátum zverejnenia:  09.03.2017
Číslo objednávky: e mail/2017
Popis: Objednávame u Vás ochrannú sieť na multifunkčné ihrisko . Parametre: sieť uzlová priemer oka 4,5 x 4,5 mm rozmery výška 3 m šírka 120 m 
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:Firma KOŠÍK siete s.r.o. Detvianska 6,  Nové Zámky IČO: 36556858 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  09.03.2017 Dátum zverejnenia: 09.03.2017
Číslo objednávky: 14/2017
Popis: Objednávame u Vás drevený obklad Tatranský profil – originál 15/96 x 4000 I. trieda – smrek  38,4 m2 v celkovej cene 239.62 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Jadroň WOOD – Profil s.r.o., Liesek 489 / 1  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 18.01.2017  Dátum zverejnenia: 24.04.2017
Číslo objednávky: 15/2017
Popis: Objednávame u Vás oceľové stožiare 2 ks – uložnik l ks v celkovej cene 643,20 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
   18.04.2017 Dátum zverejnenia: 24.04.2017
Číslo objednávky: 16/2017
Popis: Objednávame u Vás šachtu darlingovú PVC za celkovú cenu 228 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: NOVAVIA, s.r.o, Šoltesovej 3, 080 01 Prešov a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  18.04.2017 Dátum zverejnenia: 24.04.2017
Číslo objednávky: 17/2017
Popis: Objednávame u Vás obedy pre zamestnancov na rok 2017
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  RE+MONT s.r.o., Torysa 360, 082 76 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 18.04.2017  Dátum zverejnenia: 24.04.2017
Číslo objednávky: 18/2017
Popis: Objednávame u Vás výrobu formy 1 ks, na odvod vody  a profil „L“ 50x50x1000  – l0 ks v cene 753,60 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Kovstav s.r.o., Krivianska 51, Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  18.04.2017 Dátum zverejnenia: 24.04.2017
Číslo objednávky: e mail/2017
Popis: Forma na chod. dlaždicu TEHLA DRSNÁ – jemná 2.99 €/ks x 5
spolu 17,94 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: jazu@esoft.sk JAZU BB, spol. s r.o,Nový Svet 54,974 01 Banská Bystrica,IČO:36 784 397 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 21.04.2017 Dátum zverejnenia: 24.04.2017
Číslo objednávky: 19/2017
Popis: Objednávame u Vás inštaláciu APP Smart PSS, stiahnutie videozáznam a cestovné v cene 70,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: MK Hlas s.r.o. Bernoláková 73/5, 083 01  Sabinov, IČO: 45352305 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  21.04.2017 Dátum zverejnenia: 24.04.2017
Číslo objednávky: 20/2017
Popis: Objednávame u Vás dodávku kameniva +  dopravu  frakcia 0/32  26,84 t   celkom 271,66
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: EKOPRIM , s.r.o. stojnícka 17, 080 01 Prešov, IČO: 31710115 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
26.05.2017  Dátum zverejnenia: 29.05.2017
Číslo objednávky: 21/2017
Popis:  Výrobu a opravu poškodeného mostíka, zábradlia po dopravnej nehode 4.3.2017 v celkovej cene 1147,20 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Kovstav s.r.o., Krivianska 51, 082 71  Lipany IČO: 31688021 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  25.05.2017 Dátum zverejnenia: 29.05.2017
Číslo objednávky: 22/2017
Popis: Objednávame si u Vás zabezpečenie tovarov súvisiacich s vykonávaním informovania a publicity pre projekt: Obnova materskej školy Dubovica, zvýšenie energetickej účinnosti budov v celkovej cene 1450,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa :FOR PROJECT,Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava,IČO: 48 103 276   a odberateľa: Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 29.5.2017 Dátum zverejnenia: 29.5.2017
Číslo objednávky: 23/2017
Popis: Objednávame u Vás vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 z.z. v celkovej čiastke 100,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Richard Krajčík, Trubín č. 97, Lovcica, ICO: 37396196 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
29.5.2017  Dátum zverejnenia: 31.05.2016
Číslo objednávky: 24/2017
Popis: Objednávame u Vás kamenivo frekvencia 0-63 – 27.64 t + doprava za celkovú  cenu  269,26 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: EKOPRIM s.r.o. Strojnícka 17, 080 01  Prešov a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 2.6.2017 Dátum zverejnenia: 5.6.2017
Číslo objednávky:25 /2017
Popis: Objednávame u Vás obnovu dopravného značenia prechodu pre chodcov  v obci Dubovica 3x
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: LINE, s.r.o. Pod kalvariou  19, Prešov a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 12.6.2017 Dátum zverejnenia:19.6.2017 
Číslo objednávky: 26/2017
Popis: Objednávame u Vás preškolenie novo prijatých zamestnancov z BOZP a PO 8 osôb a registráciu pracovného úrazu zamestnanca obce v celkovej cene 100,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:R.D.TECH. Radoslav Dugas, Jarovnice a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 12.6.2017 Dátum zverejnenia: 19.6.2017
Číslo objednávky:27 /2017
Popis: oprava rozhlasovej ústredne v cene 210,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Lukáš Loš, Fričovce 173, 086 42 Hertník a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
12.6.2017  Dátum zverejnenia: 19.6.2017 
Číslo objednávky: 28/2017
Popis: Objednávame u Vás strunu 2,7 mm do krovinorezu v dĺžke 720 m za celkovú cenu 96,0 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Viktória – Hámor, s.r.o. Šugovská Dolina 10, 044 25 Medzev a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 12.6.2017 Dátum zverejnenia:19.6.2017 
Číslo objednávky: 29 /2017
Popis: elektroinštalačný materiál na opravu chaty  v čiastke 203,73
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: GLAstav, s.r.o., Železničná 11, 082 71  Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.6.2017  Dátum zverejnenia: 16.6.2017
Číslo objednávky: 30/2017
Popis: Projekčné práce na stavbu IBV 3RD Dubovica v celkovej cene 1427,47
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: MJ Projekt s.r.o. Štúrová 422/11, Šarišké Michaľany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 13.6.2017 Dátum zverejnenia:16.6.2017 
Číslo objednávky:31 /2017
Popis: fotokameň pre družobnú obec Wišniew PL v cene 7,55 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: LIM PO , s.r.o., Jesnná 1, 080 05  Prešov, IČO: 36498980 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.06.2017  Dátum zverejnenia: 23.06.2017
Číslo objednávky: 32/2017
Popis: Zemné práce pri obecnej chate, zbernom mieste, parkovisku pri obecnom úrade, odstraňovaní škôd po povodní v celkovej cene 1536,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Jiři Procházka, Dubovica 45, Lipany  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  14.6.2017 Dátum zverejnenia:23.06.2017 
Číslo objednávky: 33/2017
Popis: poťahy pre stolnotenisový klub v cene 66,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:Róbert Valuch, Bajzová 2420/27, Žilina a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.7.2017  Dátum zverejnenia:7.7.2017 
Číslo objednávky: 34 /2017
Popis: Stavebné práce: obklady, dlažby sadrokartón  na chate Kamila  v cene 310 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Peter Sabolík, Dubovica 101, 082 71, IČO: 455 447 43 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.7.2017  Dátum zverejnenia: 7.7.2017
Číslo objednávky: 35/2017
Popis: Plechová garáž o rozmeroch 3×5 m s montážou za celkovú cenu 395,- €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: LAMIS, s.r.o, Hlavná 216, 966 53 Hronský Beňadik a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 7.7.2017 Dátum zverejnenia: 7.7.2017
Číslo objednávky: 36/2017
Popis: Vypracovanie plánu BOZP pre stavbu MŠ Dubovica“Obnova materskej školy – zvýšenie energetickej účinnosti budov“ za celkovú cenu 240,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: ATH-PO, s.r.o., Bardejovská 2031/61, 080 06  Ľubotice a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 7.7.2017 Dátum zverejnenia:7.7.2017 
Číslo objednávky:37/2017
Popis: rekonštrukcia ústredného kúrenia v materskej škole – dolná trieda  v cene 500,- €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Rastislav Piskura, Dubovica 337 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 01.8.2017 Dátum zverejnenia: 10.8.2017
Číslo objednávky: 38/2017
Popis: objednávame tovar: plotové dielce, striešky, známkovu dlažbu  v cene 528,21 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  PIL-STAV, Hollého 34, Sabinov a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.8.2017  Dátum zverejnenia: 21.8.2017
Číslo objednávky: 39/2017
Popis: stavebné prace pri údržbe budovy materskej školy a chaty Kamila v cene 938,- €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Krahulec Milan, Kukučínová 798/10, Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 14.8.2017 Dátum zverejnenia: 21.8.2017 
Číslo objednávky: 40/2017
Popis: Vodo-inštalatérske  práce na obecnej chate Kamila a prevádzkarne v cene 350,- €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Janič Peter, Rožkovany 202 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
18.8.2017  Dátum zverejnenia: 21.08.2017
Číslo objednávky: 41 /2017
Popis: hliníkové posuvné okná do jedálne  materskej školy v cene 451,07 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: E- Family , výrobné družstvo, Sabinovská 65, 082 71  Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  4.9.2017 Dátum zverejnenia: 7.9.2017
Číslo objednávky: 42/2017
Popis: Stavebné práce pri oprave školskej jedálne v  MŠ Dubovica  v cene 984 €.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľaKrahulec Milan, Kukučínová 798/10, Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  4.9.2017 Dátum zverejnenia: 7.9.2017
Číslo objednávky: 43/2017
Popis: Dodávka a montáž rozvodu vody a kanalizačného potrubia  pre kuchyňu a jedáleň  v materskej škole Dubovica v cene 2447,70
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Rastislav Piskura, Dubovica 337 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  7.9.2017 Dátum zverejnenia: 7.9.2017
Číslo objednávky: 44/2017
Popis: Objednávame u Vás murarské práce pri údržbe materskej školy v cene 968 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:Vladimír Vaľko, Dubovica 208, IČO: 34816721 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 7.9.2017 Dátum zverejnenia:7.9.2017 
Číslo objednávky: 45/2017
Popis: objednávame u Vás stavebné práce v materskej škole za celkovú cenu 622 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Peter Sabolík, Dubovica 101, IČO: 455 447 43  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 7.9.2017  Dátum zverejnenia:7.9.2017 
Číslo objednávky: 46/2017
Popis: Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál pre materskú školu v Dubovici v cene 1616,14 €  .
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Glastav, s.r.o., Železničná 11, Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 10.9.2017 Dátum zverejnenia: 10.9.2017 
Číslo objednávky:47/2017
Popis: Dodanie tovaru a montáž sanity v MŠ v čiastke 745,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Rastislav Piskura, Dubovica 337, 082 71 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 14.9.2017 Dátum zverejnenia: 22.9.2017 
Číslo objednávky:48 /2017
Popis: Vypracovanie monitorovacej správy k projektu“Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Dubovica“  v cene 150,- €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:Energeticky klaster PSK, Levočska 12, Prešov a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  28.9.2017 Dátum zverejnenia: 03.10.2017
Číslo objednávky: 49 /2017
Popis: objednávame u Vás elektoromontažné práce na rozšírení verej. osvetlenia pri obecnom úrade v Dubovici v počte 2 ks, kábel, montáž v cene 829,20 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Ladislav Hrabčák Ing., Elektromontáže, nám. sv. Martina 89, Lipany  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
28.9.2017 Dátum zverejnenia: 3.10.2017
Číslo objednávky: 50/2017
Popis: Aktualizácia dokumentácie BOZP a PO, školenie zamestnancov v cena 150,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: R.D.TECH, Radoslav Dugas, Jarovnice 246, IČO: 34 813 616 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
28.9.2017  Dátum zverejnenia: 03.10.2017
Číslo objednávky: 51/2017
Popis: Struna do krovinorezu 3 mm  v cene 174,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Viktória – Hámor, s.r.o. Šugovská Dolina 10, 044 25 Medzev, IČO: 31698948  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 28.9.2017 Dátum zverejnenia: 03.10.2017
Číslo objednávky: 52/2017
Popis: Geodetické práce pre vytýčenie NN siete v k.u. Dubovica pre stavbu“IBV  3 RD Dubovica za celkovú cenu 180 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: GEODET, Ing. Kožuško Miloš , Nám sv. Martina 93, Lipany , IČO: 35449071    a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 29.9.2017  Dátum zverejnenia: 3.10.2017
Číslo objednávky: 53/2017
Popis: stavebné práce v materskej škole za celkovú cenu 737 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Peter Sabolík, Dubovica 101, IČO: 455 447 43 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 2.10.2017 Dátum zverejnenia:3.10.2017 
Číslo objednávky: 54/2017
Popis: stavebné práce v materskej škole za celkovú cenu 843 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Vladimír Vaľko, Dubovica 208, IČO: 34816721  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 2.10.2017 Dátum zverejnenia: 3.10.2017
Číslo objednávky: 55/2017
Popis: zemné práce v areále materskej školy, zberného dvora a parkoviska pri OcU za celkovú cenu 960,- € 
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Jirří Prochádzka, Dubovica 45a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 4.10.2017 Dátum zverejnenia: 5.10.2017
Číslo objednávky: 56/2017
Popis: elektoro- montážne a inštalačné práce v materskej škole Dubovica  v celkovej cene 2.347,- €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Jana Kordiaková – Mont Servis, Dubovica 44 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 4.10.2017 Dátum zverejnenia:5.10.2017 
Číslo objednávky: 57/2017
Popis: Opravu, montáž a prekládku miestneho rozhlasu v cene 503,00 €  
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Jana Kordiaková – Mont Servis, Dubovica 44 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
5.10.2017  Dátum zverejnenia: 5.10.2017
Číslo objednávky: 58/2017
Popis: Energetický certifikát ku kolaudácii zákazky „Obnova materskej školy – zvýšenie energetickej účinnosti budov v čiastke 1440,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: ENAU s.r.o, Komarany 59, Vranov na Topľou a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 20.10.2017 Dátum zverejnenia: 25.10.2017
Číslo objednávky: 59/2017
Popis: objednávame u vás materiál pre stolnotenisový klub,  (drevo, poťah) v cene 86,80 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Róbert Valúch, Bajzová 2420/27, Žilina a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 20.10.2017 Dátum zverejnenia: 25.10.2017
Číslo objednávky: 60/2017
Popis:  Dodávka a montáž PVC  okna v MŠ v cene 150 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Ján Urda, Cintorínska 187/5 Krivany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 20.10.2017 Dátum zverejnenia: 25.10.2017
Číslo objednávky: 61/2017
Popis: objednávame u Vás sadrokartonové montážne práce v objekte MŠ v cene 1.349,80 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Jozef Miženko, Dubovica 56 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 20.10.2017 Dátum zverejnenia: 25.10.2017
Číslo objednávky:98994788 /2017 – e mail
Popis: Ohrievač TCPM2000TV  4 ks v celkovej cene 88,60 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava, IČO: 35950226 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 1.11.2017 Dátum zverejnenia: 9.11.2017 
Číslo objednávky: e mail/2017
Popis: Objednávame  u Vás mobilné  zariadenie na spracovanie BRO  uznesenie  č. 56/2016
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: ZOHT, Krivianska 557/1, Lipany, IČO: 37938231 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 6.11.2017 Dátum zverejnenia:9.11.2017 
Číslo objednávky: 62/2017
Popis: objednávame u Vás konvektomat Bx61 € 6xGN 1/1 a podstavec v cene 5174,30 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: EUROGASTROP, Slovenská 1, Kapušany  pri Prešove a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 30.11.2017 Dátum zverejnenia: 4.12.2017
Číslo objednávky: 63/2017
Popis: Objednávame u Vás hasiči prístroj HP S5H l ks v cene 48,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: JOPA – SK, s.r.o. Dubovica 283, Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
30.11.2017  Dátum zverejnenia: 4.12.2017
Číslo objednávky: 64/2017
Popis: Trička 11 ks v cene 308,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Róbert Valúch, Bajzová 2420/27, Žilina a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 30.11.2017 Dátum zverejnenia: 4.12.2017
Číslo objednávky: 65/2017
Popis: Elektroinštalačné práce na obecnej chate Kamila a  opravu vianočného osvetlenia  v cene 700,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Ondrej Karabinoš, Dubovica 179 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
30.11.2017  Dátum zverejnenia: 4.12.2017
Číslo objednávky: 66/2017
Popis: Montáž a demontáž vianočných ozdob a opravu verejného osvetlenia v cene 687,60 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Hrabčák Ladislav  Ing., Elektromontáže, Nám. SV. Martina 89, Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 1.12.2017 Dátum zverejnenia:4.12.2017 
Číslo objednávky: 67/2017
Popis: Drevené hranoly a dosky  pre MŠ v cene 231,60 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: TIMBER MP,  s.r.o., Dubovica 46 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 4.12.2017 Dátum zverejnenia:4.12.2017 
Číslo objednávky: 68/2017
Popis: Vodoinštalačný materiál pre MŠ Dubovica v celkovej cene 1819,03 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: MIREX Armatúry, s.r.o,, Železničná 11, Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  4.12.2017 Dátum zverejnenia: 4.12.2017
[/fusion_builder_column]
2018-08-31T01:39:56+02:00