Objednávky 2019

/Objednávky 2019

Objednávky 2019

Číslo objednávky:/2019
Popis:
Cena: 
Identifikačné údaje dodávateľ:
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2019
Dátum zverejnenia: 2019
Číslo objednávky:67/2019
Popis: Mantinelový modul   rozmer, 3000x1200mm 2x vrátane odklavpovej lišty s montážou
Cena: 1680,00  
Identifikačné údaje dodávateľ: MOSK, s.r.o. Konštantínová 6,080 01  Prešov, IČO: 48111821
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
18.12.2019
Dátum zverejnenia:18.12. 2019
Číslo objednávky:66/2019
Popis: Oprava NN siete a zemné práce k obecnej chate
Cena: 720,00 
Identifikačné údaje dodávateľ: TOP MPM, s.r.o., Bertotovce 134, IČO: 46155571
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
17.12.2019
Dátum zverejnenia:18.12. 2019
Číslo objednávky:65/2019
Popis: Vyhotovenie GP na parc. č. 699/13
Cena: 200,00 
Identifikačné údaje dodávateľ: GEODUS, s.r.o., Nam. Slobody 79, Sabinov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.12.2019
Dátum zverejnenia:18.12. 2019
Číslo objednávky:64/2019
Popis: Objednávame u Vás  el. skriňu PRIS 26
Cena:   980,00 
Identifikačné údaje dodávateľ: TOP MPM, s.r.o., Bertotovce 134,IČO: 46155571
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.12. 2019
Dátum zverejnenia: 18.12.2019
Číslo objednávky:63/2019
Popis: kancelárske potreby ,  
Cena:  839,81 
Identifikačné údaje dodávateľ: Vladimír Gladiš – Globus, Kamenica 284, IČO: 37466933
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.12.2019
Dátum zverejnenia: 18.12. 2019
Číslo objednávky:62/2019
Popis: stavebné práce pri úprave terénu za obrubníkmi pozdĺž cesty
Cena:  1187,76 
Identifikačné údaje dodávateľ: INTERBAU s.r.o,Brezovica 520, IČO:44688997
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.122019
Dátum zverejnenia:18.12. 2019
Číslo objednávky:e mail/2019
Popis: topánky na bowling,s poštovným
Cena: 1034,88 
Identifikačné údaje dodávateľ: Ing.Brzáč – BESKO Narcisova 9, 040 11 Košice, IČO: 14302217
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.12. 2019
Dátum zverejnenia: 9.12.2019
Číslo objednávky:61/2019
Popis: Materiál na opravu zábradlia okolo potoka
Cena: 726,12 
Identifikačné údaje dodávateľ:Kovstav, s.r.o., Krivianska 51, Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.12.2019
Dátum zverejnenia: 2.12.2019
Číslo objednávky:60/2019
Popis: Demontáž a montáž  vianočnej výzdoby  údržba a oprava VO
Cena: 990,00 
Identifikačné údaje dodávateľ: Ing. Hrabčák Ladislav, Elektromontáže, Nám. sv. Martina 89, Lipany,  IČO: 14274086
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
2.12. 2019
Dátum zverejnenia: 2.11. 2019
Číslo objednávky:59/2019
Popis: Posypová soľ s dopravou
Cena: 213,98 
Identifikačné údaje dodávateľ: Stav-Majo, Železničná 11,082 71 Lipany, IČO: 36506541
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.12. 2019
Dátum zverejnenia: 2.12.2019
Číslo objednávky:58/2019
Popis: práce stavebným strojom JCB na úpravu prebytočnej zeminy po oprave MK, a príprave  posypového materiálu
Cena:385,00  
Identifikačné údaje dodávateľ:Jiři Prochádzka,Dubovica 45, IČO: 48168 416
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.12.2019
Dátum zverejnenia: 2.12.2019
Číslo objednávky:57/2019
Popis: Doplnenie video filmu Dubovica 2019
Cena: 99,00 
Identifikačné údaje dodávateľ: Ing.Martin Nagy, Mango VIDEO STUDIO, Janovik 172, Lemešany, IČO: 43996370
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.11. 2019
Dátum zverejnenia:28.11. 2019
Číslo objednávky:56/2019
Popis: výstupenie žiakov  ZUŠ – Šarišská Lipa – v programe Úcta starších dňa 25.10.2019
Cena: 100,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:Rodičovské združenie  Pri ZUŠ, Lipany, Štúrová 29, IČO:17319617
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
22.11.2019
Dátum zverejnenia:28.11.2019
Číslo objednávky:55/2019
Popis: stavebné práce  s materiálom pri oprave výstkov na MK
Cena:  5.764,06  
Identifikačné údaje dodávateľ: INTERBAU s.r.o., Brezovica 520, 44688997
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.11.2019
Dátum zverejnenia: 28.11.2019
Číslo objednávky: email/2019
Popis: Dopravné značenie
Cena:  888,50 €/ bez DPH s DPH 1066,20
Identifikačné údaje dodávateľ: Dopravne Značenie, s.r.o., Zavarská 9290/10J, IČO: 34139184
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.11.2019
Dátum zverejnenia:  14.11.2019
Číslo objednávky:e mail/2019
Popis: Tlačivá k DZN
Cena:  28,50 
Identifikačné údaje dodávateľ: Ing.ZsoltMarczibal-Connect,Kráľov Brod, IČO: 17644429
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.11.2019
Dátum zverejnenia: 14.11.2019
Číslo objednávky:54/2019
Popis: svietidla a montážny materiál na verjné osvetlenie
Cena: 826,60 
Identifikačné údaje dodávateľ:GLASTAV, s.r.o, Železničná 11, Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
11.11.2019
Dátum zverejnenia: 14.11.2019
Číslo objednávky:53/2019
Popis: Objednávame u Vás  stavebné práce pri údržbe odvodu dažďovej vody z MK v obci Dubovica
Cena: 5.642,86 
Identifikačné údaje dodávateľ:INTERBAU, s.r.o., 082 74 Brezovica 520,IČO: 44688997
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
29.10.2019
Dátum zverejnenia:04.11. 2019
Číslo objednávky:elek. E895145/2019
Popis: nerezový regál
Cena:  282,00 
Identifikačné údaje dodávateľ:AJ Produkty, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04  Bratislava, IČO: 38268518
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.10.2019
Dátum zverejnenia:25.10.2019
Číslo objednávky:52/2019
Popis: Práce strojom JCB   pri úprave zberného miesta,  úprave terénu ihriska v MŠ, úprava verjného priestranstva pri zrekonštruovaných MK  31 hod.  x32,00 €
Cena:   992,0  
Identifikačné údaje dodávateľ: Jiří Prochádzka, Dubovica 45,082 71, IČO: 48 168 416
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.10. 2019
Dátum zverejnenia: 25.10.2019
Číslo objednávky:e mail 19120743/2019
Popis: toner, kan. papier
Cena: 66,05 
Identifikačné údaje dodávateľ: Toner  partnerZámocká 30, Bratislava, 811 01,IČ: 48158836
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.10.2019
Dátum zverejnenia:21.10. 2019
Číslo objednávky:51/2019
Popis: Zámková dlažba
Cena: 433,52 
Identifikačné údaje dodávateľ: STAV MAJO, s.r.o., Železničná 11, Lipany, IČO: 36506541,
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
18.10.2019
Dátum zverejnenia: 21.10.2019
Číslo objednávky:50/2019
Popis: Spotrebný materiál
Cena:  81,19 
Identifikačné údaje dodávateľ: Domáce potreby, s.r.o., Sladkovičová 3, 082 71  lipany, IČO: 44488149
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.10.2019
Dátum zverejnenia: 4.10.2019
Číslo objednávky:49/2019
Popis: Krovinorez
Cena:  466,75  
Identifikačné údaje dodávateľ: Domáce potreby, s.r.o., Sladkovičová 3, 082 71  Lipany, IČO: 44488149
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.10.2019
Dátum zverejnenia: 4.10.2019
Číslo objednávky: elel 8/2019
Popis: Kamera
Cena:  130,80 
Identifikačné údaje dodávateľ: SIGNAL-CODE, s.r.o, Špitálská 116/33, Lučenec
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
4.10.2019
Dátum zverejnenia: 4.10.2019
Číslo objednávky:48/2019
Popis: pozinkované stĺpy, s vyložníkmi 100 cm 4 ks a  dopravou
Cena:  944,20 €
Identifikačné údaje dodávateľ:MIGOLI, s.r.o., Hlavná 8/18 Raslavice, IČO: 50657810
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.10.2019
Dátum zverejnenia:4.10. 2019
Číslo objednávky:47/2019
Popis: Obnova dát správa registratúry
Cena:  12,00 
Identifikačné údaje dodávateľ: IFOsofr,s.r.o., Sabinovská 36, Prešov, IČO: 31666108
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.10.2019
Dátum zverejnenia: 4.10.2019 
Číslo objednávky46:/2019
Popis: Objednávame u Vás aktualizáciu predpísanej dokumentácie BOZP o ochrany pred požiarmi a školenia zamestnancov
Cena:  100,00 
Identifikačné údaje dodávateľ: R.D-Tech, Radoslav Dugas, Šarišské Sokolovce 215, IČO: 34813616
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO: 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
26.9.2019
Dátum zverejnenia: 27.9. 2019
Číslo objednávky:8/2019
Popis: kamera
Cena:  130,80 
Identifikačné údaje dodávateľ: SIGNAL-CODE s.r.o., Špitálska 116/33, Lučenec, IČO: 45697515
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
4.10.2019
Dátum zverejnenia:4.10. 2019
Číslo objednávky:45/2019
Popis: doprava kolov
Cena: 50,00 
Identifikačné údaje dodávateľ:SANAB SK s.r.o, Marián Baňas, Určická 1749/94 Prostejov, IČO: 26313120
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.9.2019
Dátum zverejnenia:27.9. 2019
Číslo objednávky: e mail/2019
Popis:  mimostredové palisády  impregnované  10 ks
Cena:  213,60 
Identifikačné údaje dodávateľ: Gasparik, s.r.o. , Makov 332, IČO: 36418358
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
24.9.2019
Dátum zverejnenia:27.9. 2019
Číslo objednávky:44/2019
Popis: Spracovanie verj. obst. pre zákazku:vybudovanie inž. siete v rekračnej obasti Dubovica  a  viacúčelové športové , dorpvné a detské ihrisko pri MŠ Dubovica
Cena:900,00  
Identifikačné údaje dodávateľ: Mgr. Miroslav Kovalik ORIM, 17.novembra 73, 083 01  Sabinov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
17.9.2019
Dátum zverejnenia:27.9. 2019
Číslo objednávky:e mail/2019
Popis: 2 ks sieti o rozmeroch 200x300x120 cm rubka siete 4mm.
Cena: 180,00  
Identifikačné údaje dodávateľ: Mosk, s.r.o., Konštantínová 6, Prešov, IČO: 48111821
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.9.2019
Dátum zverejnenia: 16.9.2019
Číslo objednávky:43/2019
Popis: Spracovanie 3. monitorovacej správy k verejnéému osvetleniu
Cena:  150,00€
Identifikačné údaje dodávateľ: AK Prešov, spol. s.r.o. ,Sabinovská 3, 080 01  Prešov, IČO: 52233278
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.9.2019
Dátum zverejnenia:16.9. 2019
Číslo objednávky:42/2019
Popis: Kuchynský riad do KD
Cena:347,69  
Identifikačné údaje dodávateľ: Branislav Dvoriščák, Gastro Galaxi, Koprivinica , ICO: 41231082
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.9.2019
Dátum zverejnenia: 13.9. 2019
Číslo objednávky:41/2019
Popis: spotrebný materiál pre OcU
Cena:  240,22 
Identifikačné údaje dodávateľ: Domáce potreby, s.r.o., Sladkovičová 3, 082 71  Lipany IČO: 44488149
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.8.2019
Dátum zverejnenia: 23.08.2019
Číslo objednávky:40/2019
Popis: rezivo  na prístrešok
Cena:  365,43 
Identifikačné údaje dodávateľ: Grič Vladimír, Poloma 42, 082 73, IČO: 40872262
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
8.8.2019
Dátum zverejnenia: 14.8.2019
Číslo objednávky:39/2019
Popis: ďakovná plaketa  a plastové perá s potlačou
Cena: 135,90 
Identifikačné údaje dodávateľ: LIMPO s.r.o., Jesenná 1, 080 05  Prešov, IČO: 36498980
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
7.8.2019
Dátum zverejnenia: 14.8.2019
Číslo objednávky:38/2019
Popis: Projektovu dokumentáciu a inžinierksu činnosť k ODS – Výstavba destkého ihriska pri ZŠ Dubovica za celkovu cenu
Cena:  660,00 
Identifikačné údaje dodávateľ: MISTLU s.r.o. Janošíková 114, 082 71  Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
6.8.2019
Dátum zverejnenia: 14.8.2019
Číslo objednávky:37/2019
Popis: Projektovu dokumentáciu k ohláseniudrobnej stavby „Obnova miestnych komunikácii v obci Dubovica
Cena: 960,00 
Identifikačné údaje dodávateľ: Hrabčák s.r.o., Železničná 11, 082 71  Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
5.8.2019
Dátum zverejnenia: 14.8.2019
Číslo objednávky:8895/2019 elektr.
Popis: Stojan na bickyle  2ks
Cena:  125,10 €
Identifikačné údaje dodávateľ:Marek Horváth – Rudeta SK, Nám. Slobody 1859/5, Ružomberok, IČO: 46856757
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
12.8.2019
Dátum zverejnenia: 14.8.2019
Číslo objednávky:36/2019
Popis: stavebný materiál
Cena:  39,61  €
Identifikačné údaje dodávateľ: STAV-MAJO, s.r.o., Železničná 11, Lipany, IČO: 36506541
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.8. .2019
Dátum zverejnenia: 6.8.2019
Číslo objednávky:35/2019
Popis: oprava miestnych komunikácií v obci asfalt –  4 t x130/t
Cena:  520,00  €
Identifikačné údaje dodávateľ: Asfalty Prešov, Radovan Lelák, Zlatá Baňa 137, 082 52 Zlatá Baňa, IČO: 51986132
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.8. .2019
Dátum zverejnenia: 6.8.2019
Číslo objednávky:34/2019
Popis: Murárske práce v  kultúrnom dome
Cena:  500,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Krahulec Milan, Kukučínová 798/10, Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
29.7 .2019
Dátum zverejnenia:31.7. 2019
Číslo objednávky:33/2019
Popis: Zameranie a vyhotovenie geom. plánu na odd. parciel pozemku 676/2
Cena: 362,5  €
Identifikačné údaje dodávateľ:GEODUS, s.r.o., Nam. Slobody 79, Sabinov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.7 .2019
Dátum zverejnenia:9.72019
Číslo objednávky:32/2019
Popis: stavebný materiál na opravu priečky  v KD
Cena:  447,74 €
Identifikačné údaje dodávateľ:  STAV-MAJO, s.r.o., Železničná 11, Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
8.7. 2019
Dátum zverejnenia: 10.7.2019
Číslo objednávky:objednávka /2019
Popis: prezentačné video  s fotografiami o obci
Cena:  399,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:Ing. Martin Nagy – MANGO VIDEO STUDIO, Janovik 172, IČO: 43996370
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.07 .2019
Dátum zverejnenia:10.072019
Číslo objednávky:31/2019
Popis: športové vaky 150  ks s potlačou a grafické práce  – športový deň detí
Cena: 480,00  €
Identifikačné údaje dodávateľ: Marian Cifra, Reklama Lipany.sk, Dubovica 221, Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
8.7 .2019
Dátum zverejnenia: 10.7.2019
Číslo objednávky: 30/2019
Popis: Strešná kritiny s príslušenstvom
Cena:  345,81 €
Identifikačné údaje dodávateľ:Blachotrapez s.r.o.,Vojtašakova 604, Tvrdošin, IČO: 36423416
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky
:4.7.2019
Dátum zverejnenia:10.7. 2019
Číslo objednávky:29/2019
Popis: oprava kotla a dodávka tlakového sprínača  s dopravou
Cena:  352,80 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Branislav Dvorščák, Gastro- Galaxi, Koprivnica, Slovenská 16 Prešov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
25.06.2019
Dátum zverejnenia: 26.06.2019
Číslo objednávky:28/2019
Popis: Vystúpenie FS Šarišská Lipa – Jurmak
Cena:  100,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:Rod. združ. pri ZUŠ v Lipanoch , IČO: 17319617
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
24.6..2019
Dátum zverejnenia: 26.6.2019
Číslo objednávky:27/2019
Popis: Objednávame u Vás grafické práce tlač plagátuov a reklamného banera
Cena: 149,50  €
Identifikačné údaje dodávateľ:Marian Cifra, Reklama Lipany Sk, Dubovica 221, IČO: 50916645
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
24.6 .2019
Dátum zverejnenia: 26.06. 2019
Číslo objednávky:26/2019
Popis: Čistenie kanála pod cestou a kanalizácie KD
Cena:  406,50 €
Identifikačné údaje dodávateľ:MP KANAL, Service s.r.o., IČO: 45965838
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.6.2019
Dátum zverejnenia: 26.6.2019
Číslo objednávky: 194189/2019 web stránka
Popis: Pivné sety s dopravou
Cena:  247,71 €
Identifikačné údaje dodávateľ:Partystany – Jičín, s.r.o, Šibeňák 892, Jičín, IČO: 03440818
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
24.06.2019
Dátum zverejnenia: 26.06.2019
Číslo objednávky:25/2019
Popis: materiál pre potreby obecnéh úradu
Cena:  211,18 €
Identifikačné údaje dodávateľ:Domáce potreby, s.r.o., Sladkovičová 3, Lipany, IČO:44488149
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.6.2019
Dátum zverejnenia:26.6.2019
Číslo objednávky:24/2019
Popis: kuchynský servis  do KD
Cena: 378,46  €
Identifikačné údaje dodávateľ:Branislav Dvorščák Gastro – Galaxi, Slovenská 16, Prešov IČO: 41231082
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.6.2019
Dátum zverejnenia: 26.6. 2019
Číslo objednávky:23/2019
Popis: Pokladka asfaltu pri oprave MK vrátane všetkých práa a dopravy
Cena:  130/t  €
Identifikačné údaje dodávateľ: Asfalty Prešov, Radovan Lelák, Zlatá Baňa, 082 52 Zlatá Baňa, IČO: 51986132
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
6.6.2019
Dátum zverejnenia: 18.6. 2019
Číslo objednávky:22/2019
Popis: Rezanie asfaltu na miesnych komunikáciach 
Cena: 520,00   €
Identifikačné údaje dodávateľ: Asfalty Prešov, Radovan Lelák, Zlatá Baňa, 082 52 Zlatá Baňa, IČO: 51986132
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
6.6.2019
Dátum zverejnenia: 18.6.2019
Číslo objednávky:21/2019
Popis: Zameranie a vyhotovenie GP na odelenie pozemkov p.č. 643/141,643/ 142 k.u. Dubovica
Cena:    290,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: GEODUS, s.r.o., Nam. Slobody 79, Sabinov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
02.5.2019
Dátum zverejnenia: 10.05.2019
Číslo objednávky:20/2019
Popis: Zameranie a vyhotvenie GP p.č. 699/1 na určenie vlast. vzťahov
Cena:   630,00
Identifikačné údaje dodávateľ: GEODUS, s.r.o., Nam. Slobody 79, Sabinov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.5.2019
Dátum zverejnenia: 10.05.2019
Číslo objednávky:19/2019
Popis: Vytýčenie hranice  pozemkov, 700/6,700/22
Cena:  210,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: GEODUS, s.r.o., Nam. Slobody 79, Sabinov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
09.4.2019
Dátum zverejnenia: 10.04.2019
Číslo objednávky:18/2019
Popis: vyškopisné a polohopisné zameranie miestných komunikácí na pozemkoch p.č. 730/4,731,732  k projektovje dokumentácií
Cena:  840,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: GEODUS, s.r.o., Nam. Slobody 79, Sabinov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
09.4.2019
Dátum zverejnenia: 10.04.2019
Číslo objednávky:17/2019
Popis: vyškopisné a polohopisné zameranie  areál MŠ k projektu multifunkčné ihrisko
Cena:  210 €
Identifikačné údaje dodávateľ: GEODUS, s.r.o., Nam. Slobody 79, Sabinov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
08.04.2019
Dátum zverejnenia: 08.04.2019
Číslo objednávky:16/2019
Popis: kancelárske potreby, kalendár zvozu odpadu, leták odpad
Cena:  752,27 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Vladimír Gladiš, – Globus, Kamenica 284, IČO: 37466933
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
5.4.2019
Dátum zverejnenia: 5.04.2019
Číslo objednávky:15/2019
Popis: Obnova dát evidencie obyvateľstva
Cena:  24,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: IFOsofr,s.r.o., Sabinovská 36, Prešov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
5.4.2019
Dátum zverejnenia: 5.04.2019
Číslo objednávky:14/2019
Popis: obedy pre zamestnancov za rok 2019
Cena:  do 3.000,00  €
Identifikačné údaje dodávateľ: RE+Mont,s.r.o, Torysa 360, XXL Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.4.2019
Dátum zverejnenia: 5.04.2019
Číslo objednávky:13/2019
Popis: Knihy pre prvákov 15 ks
Cena:  97,50 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Vítezslav Fischer, Život a zdravie, Kokošovce
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
28.03.1.2019
Dátum zverejnenia: 05.04.2019
Číslo objednávky:12/2019
Popis: Servis bowlingových dráh a bowlingovu obuv
Cena:  955,44  €
Identifikačné údaje dodávateľ: Ing. Brzáč Ondrej,- BESKO,Narcisova 9, KOšice, IČO: 14302217
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
4.3.2019
Dátum zverejnenia: 5.03.2019
Číslo objednávky:11/2019
Popis: Polohovisné a vyškopisné zameranie MK – Za Mlynkom p.č..  643/82,643/102,643/103,643/119,643/124 ako podklad pre spracovanie PD
Cena:  350,00  €
Identifikačné údaje dodávateľ: GEODUS, s.r.o., Nam. Slobody 79, Sabinov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
4.3.2019
Dátum zverejnenia: 5.03.2019
Číslo objednávky:10/2019
Popis: Objednávame u Vás projektovu dokumentáciu na rozšírenie vodovu v obci a rek. oblasti – Dubovica
Cena:   990,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Ing. Marian Pekarovič, Bendikova 10, 080 01  Prešov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
26.2.2019
Dátum zverejnenia: 5.03.2019
Číslo objednávky: e mail/2019
Popis: Smetné nádoby 120 l  50 ks
Cena:  17,70 € / ks  + doprava 20,00 €  bez DPH
Identifikačné údaje dodávateľ: Meva-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574 049 51 Brzotín, IČO: 31681051
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
21.2.2019
Dátum zverejnenia: 21.02.2019
Číslo objednávky:10/2019
Popis: Objednávame u Vás projektovu dokumentáciu na rozšírenie vodovu v obci a rek. oblasti – Dubovica
Cena:   990,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Ing. Marian Pekarovič, Bendikova 10, 080 01  Prešov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
26.2.2019
Dátum zverejnenia: 4.03.2019
Číslo objednávky:9/2019
Popis: inštalácia programu a konverzia dát
Cena: 10,80  €
Identifikačné údaje dodávateľ: IFOsoft, s.r.o. Sabinovksá 36, Prešov, IČO: 31666108
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
8.2.2019
Dátum zverejnenia: 11.02.2019
Číslo objednávky:8/2019
Popis:  ubytovanie a strava  pre 23 osôb  účastnikov PL  Gmina Wisniew
Cena:  303,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: ADAMS Hotel Šomka s.r.o., Drienica 566, Sabinov , IČO: 36511595
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
8.02.1.2019
Dátum zverejnenia: 11.02.2019
Číslo objednávky:7/2019
Popis: čistenie a revízia komina  na obecnej chate
Cena:  117,16 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Dávid Karaffa, DAKA-KOM, Červená Voda 1, 083 01
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
01.2 2019
Dátum zverejnenia:04.02.2019
Číslo objednávky:5615517203/2019
Popis: Dezinfekčný spray
Cena:   92,76 €
Identifikačné údaje dodávateľ:  TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, 911 01 Trenčín, IČO: 36343129
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
30.1.2019
Dátum zverejnenia: 30.01.2019
Číslo objednávky:e mail/2019
Popis: Lomový drvený kameň  8,82 t
Cena: 128,06  €
Identifikačné údaje dodávateľ: S.F. Bouw, s.r.o., Nam. slobody 43, Sabinov, IČO: 43929125
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.1.2019
Dátum zverejnenia: 21.01.2019
Číslo objednávky:6/2019
Popis: Vypracovanie POH, KPSS a VZN o nakladaní s odpadmi
Cena:  370,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: RNDr.Radomír Babiak, PhD., Štúrová 230/117 Spišská Stará Ves, IČO: 48139572
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
17.1.2019
Dátum zverejnenia: 17.01.2019
Číslo objednávky:5/2019
Popis: Posypová soľ 25 kg balenie 40 ks
Cena:  229,58  €
Identifikačné údaje dodávateľ: STAV – MAJO, s.r.o., Železničná 11, 082 71  Lipany, IČO: 36506541
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.1.2019
Dátum zverejnenia: 14.01.2019
Číslo objednávky:4/2019
Popis: Kontrola a čistenie komína  – telocvičňa
Cena:  15,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Ján Molnár Kominárstvo, Kamenica 646, IČO: 34 508503
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
4 .1.2019
Dátum zverejnenia: 14.01.2019
Číslo objednávky:3/2019
Popis: Virtuálna prehliadka s umiestnením v Google Maps
Cena:   600,00€
Identifikačné údaje dodávateľ: ALphabet s.r.o., Obrrancov mieru 13. 040 01 Košice
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
4.1.2019
Dátum zverejnenia: 10.01.2019
Číslo objednávky:2/2019
Popis: doplatok zo soc. fondu  k strave
Cena:  do 80,00  €
Identifikačné údaje dodávateľ: Materská škola, Dubovica 48
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.1.2019
Dátum zverejnenia: 10.01.2019
Číslo objednávky: 1/2019
Popis: Režijné náklady na stravu zamestnancov  počas roka 2019
Cena:  do 500,00  €
Identifikačné údaje dodávateľ: Materská škola, Dubovica 48
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.1.2019
Dátum zverejnenia: 10.01.2019
2020-01-16T09:04:21+02:00