Kultúra a šport2016-10-05T21:17:01+02:00

Kultúrne Pamiatky

Kostol rímsko-katolícky z roku 1717, postavený z materiálu staršieho; gotický kalich v kostole.
Kúria baroková z roku 1733.
Kaštieľ barokovo-klasicistický z 2. polovice 18. storočia so stropnými a nástennými maľbami z roku 1782.

 

Ochotnícke divadlo a ľudové súbory

Ochotnícke divadlo v Dubovici sa začalo hrať v r. 1925 za pôsobenia učiteľa a správcu školy Jozefa Magdu. V r. 1930 ho vystriedal Jozef Michálek, ktorý sa po svojom príchode ujal vedenia a nácviku dubovických ochotníkov. Po jeho preložení na inú školu, nastúpil v r. 1953 František Solár. V divadle sa hrávali zväčša hry našich klasikov napr. Bačova žena, Ženský zákon, Kubo, Na obžinkoch, Kamenný chodníček, Ulička a iné. Tento zlatý vek ochotníckeho divadelníctva trval do roku 1965.  Ochotnícke divadlo ešte niekoľko rokov fungovalo vďaka zanieteniu jeho hercov, ale stáleho vedúceho súboru sa nepodarilo nájsť. Určitú dobu režijne viedol súbor Róbert Ceperko. Pod jeho vedením sa súbor s divadelnou hrou s názvom „Ulička“ umiestnil na treťom mieste v okresnej súťaži ochotníckych divadelných súborov v Jarovniciach. Po rokoch stagnácie nastalo znovuoživenie ochotníckeho života príchodom nového riaditeľa školy a spolu s jeho manželkou sa obaja zaslúžili o vznik detského divadelného súboru. Po jeho odchode do dôchodku v r. 1988 činnosť divadiel skončila.

Kultúrny život v Dubovici však pokračuje inými aktivitami. Po príchode mladého ambiciózneho riaditeľa školy v r. 1989 Mhr. Michala Hromjaka, oduševneného hudobníka a neúnavného organizátora, ktorý založil Ženskú spevácku skupinu “Dubovičanka” a Detský folklórny súbor “Dubovníček, v Dubovici spestrujú kultúrny život a úspešne obec reprezentujú na rôznych súťažiach a festivaloch práve tieto dva folklórne telesá. Aj keď v súčasnosti ochotnícke divadlo v našej obci vytlačili iné kultúrno-spoločenské aktivity, je isté, že  tí, čo divadlo robili, urobili veľký kus poctivej práce na úkor svojho voľného času. Počas dňa pracovali a po večeroch bezplatne nacvičovali svoje divadelné úlohy pre radosť svoju i svojich spoluobčanov. Bohužiaľ mená všetkých učinkujúcich nie sú písomne zaznamenané a tak pomaly sa na ne zabúda. Sú to však desiatky mien a všetky si zaslúžia náš obdiv.

Futbal


V roku 1962 vznikol v obci futbalový klub TJ Sokol Dubovica. Za svojho pôsobenia hrával v súťažiach od IV. tredy po I. triedu. Doposiaľ najväčším úspechom klubu bol postup mužstva dospelých do I. triedy oblastného futbalového zväzu Prešov (v ročníku 1997 – 98). “A” mužstvo (v ročníku 2003 3 04) bojovalo o postup do V. ligy a skončilo na druhom mieste pri rovnosti 60 bodov, ale s horším gólovým rozdielom. Futbalový klub má aj dorastenecké družstvo, ktoré je nepretržite v súťaži od roku 1968.

Stolný tenis


Začiatky stolného tenisu sa u nás datujú od roku 1968. Organizovali sa pravidelne turnaje, kde si dubovickí tenisti zmerali sily s hráčmi okolitých dedín. Od roku 2001 hrajú v súťaži dve družstvá dospelých a vo svojej súťaži aj družstvo žiakov. V súčasnosti je registrovaných 25 hráčov v kategórii dospelých, hrajúcich V. ligu. V nej “A” mužstvo bojuje o postup do IV. ligy s umiestnením na popredných priečkach. V ročníku 2005 – 06 sa umiestnili hráči klubu v súťaži o najlepšieho tenisti okresu na prvom mieste. Družstvá trénujú na piatich stoloch v kultúrnom dome. Tréningy družstiev predchádzajú tréningy neregistrovanej mládeže, zúčastňuje sa ich okolo 30 detí.